Ημερίδες

Οριστικά αποτελέσματα Επαναπροκήρυξης θέσεων πρεσβευτών για τη συγκρότηση νέου εθελοντικού σώματος Πρεσβευτών της δράσης eTwinning έως 31/12/2023

Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων που υποβλήθηκαν έως 19.12.2022 στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 147420/Η1/28.11.2022 επαναπροκήρυξης, η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφάσισε ότι δεν προκύπτει καμία αλλαγή στον Πίνακα Αποτελεσμάτων όπως αυτός δημοσιοποιήθηκε στις 14.12.2022 (βλ. https://www.etwinning.gr/etwinning/etwinning-5/1187-prosorina-moria-epanaprokiriksis).   

Περισσότερα...

Δημοσιοποίηση πίνακα αποτελεσμάτων Επαναπροκήρυξης θέσεων πρεσβευτών για τη συγκρότηση νέου εθελοντικού σώματος Πρεσβευτών της δράσης eTwinning έως 31/12/2023

Δημοσιοποίηση πίνακα αποτελεσμάτων σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 147420/Η1/28.11.2022 «Επαναπροκήρυξη θέσεων για τη συγκρότηση νέου εθελοντικού σώματος Ελλήνων και Ελληνίδων εκπαιδευτικών - πρεσβευτών «eTwinning» για την περίοδο από την υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης έως 31.12.2023» (ΑΔΑ: 6ΣΘΖ46ΜΤΛΗ-Ρ2Θ).

Περισσότερα...

Δημοσιοποίηση προσωρινού πίνακα υποψηφίων επαναπροκήρυξης θέσεων για τη συγκρότηση νέου εθελοντικού σώματος Ελλήνων και Ελληνίδων εκπαιδευτικών - πρεσβευτών «eTwinning» για την περίοδο από την υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης έως 31.12.2023

Ανακοινώνεται ο προσωρινός πίνακας μοριοδότησης των εκπαιδευτικών που είχαν υποβάλει αίτηση για την κάλυψη θέσεων της επαναπροκήρυξης στο εθελοντικό σώμα Πρεσβευτών της δράσης eTwinning για την περίοδο 03/10/2022 έως 31/12/2023, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης που έθεσε ο ΕΟΥ και τις αιτήσεις που υπέβαλαν.

Περισσότερα...

Επαναπροκήρυξη θέσεων για τη συγκρότηση νέου εθελοντικού σώματος Ελλήνων και Ελληνίδων εκπαιδευτικών - πρεσβευτών «eTwinning» για την περίοδο από την υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης έως 31.12.2023

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της ευρωπαϊκής δράσης «eTwinning», ο Ελληνικός Εθνικός Οργανισμός Υποστήριξης (Ε.Ο.Υ.) eTwinning επαναπροκηρύσσει την κάλυψη εννέα (9) θέσεων για το εθελοντικό σώμα εκπαιδευτικών – «πρεσβευτών» της δράσης ηλεκτρονικής αδελφοποίησης σχολείων «eTwinning», για την περίοδο από την υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης έως 31.12.2023 στις περιοχές ευθύνης για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 120285/Η1/03.10.2022 (ΑΔΑ: 6ΓΨΜ46ΜΤΛΗ-ΦΨ1) «Πρόσκληση για τη συγκρότηση νέου εθελοντικού Σώματος Ελλήνων και Ελληνίδων εκπαιδευτικών-πρεσβευτών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής δράσης «eTwinning» για το 2022-2023» του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Περισσότερα...

Τελικά αποτελέσματα - Οριστικός Πίνακας Εκπαιδευτικών για την συμμετοχή στο εθελοντικό σώμα Πρεσβευτών της δράσης eTwinning εως 31/12/2023

Μετά την εξέταση των ενστάσεων, ανακοινώνεται ο οριστικός πίνακας επιλεγέντων εκπαιδευτικών για τη συμμετοχή τους στο εθελοντικό σώμα εκπαιδευτικών- «πρεσβευτών» της δράσης ηλεκτρονικής αδελφοποίησης σχολείων eTwinning έως 31/12/2023 σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 120285/Η1 - 03.10.2022 (ΑΔΑ: 6ΓΨΜ46ΜΤΛΗ-ΦΨ1)  έγγραφο με θέμα: «Πρόσκληση για νέο εθελοντικό σώμα Ελλήνων πρεσβευτών eTwinning για την περίοδο από την υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης έως 31/12/2023».

Περισσότερα...

Οριστικοποίηση Πίνακα Επιλεγέντων Εκπαιδευτικών για την συμμετοχή τους στο εθελοντικό σώμα Πρεσβευτών της δράσης eTwinning εως 31/12/2023

Μετά την εξέταση των δικαιολογητικών των εκπαιδευτικών τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονταν στον Προσωρινό Πίνακα Επιλεγέντων Εκπαιδευτικών, ανακοινώνεται ο οριστικός πίνακας επιλεγέντων εκπαιδευτικών για τη συμμετοχή τους στο εθελοντικό σώμα Πρεσβευτών της δράσης eTwinning έως 31/12/2023  σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 120285/Η1 - 03.10.2022 (ΑΔΑ: 6ΓΨΜ46ΜΤΛΗ-ΦΨ1) έγγραφο με θέμα: «Πρόσκληση για τη συγκρότηση νέου εθελοντικού σώματος Ελλήνων και Ελληνίδων εκπαιδευτικών - πρεσβευτών «eTwinning» για την περίοδο από την υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης έως 31.12.2023».

Περισσότερα...

Δημοσιοποίηση προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.120285/Η1/03-10-2022 (ΑΔΑ: 6ΓΨΜ46ΜΤΛΗ-ΦΨΙ) έγγραφο με θέμα: «Πρόσκληση για νέο εθελοντικό σώμα Ελλήνων πρεσβευτών eTwinning για την περίοδο 03/10/2022 έως 31/12/2023»

Ανακοινώνεται ο προσωρινός πίνακας μοριοδότησης των εκπαιδευτικών που είχαν υποβάλει αίτηση για την κάλυψη θέσεων στο εθελοντικό σώμα Πρεσβευτών της δράσης eTwinning για την περίοδο 03/10/2022 έως 31/12/2023, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης που έθεσε ο ΕΟΥ και τις αιτήσεις που υπέβαλαν.

Περισσότερα...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.