Ημερίδες

Τηλεκπαιδεύσεις

Εκπαιδεύσεις ΙΤΕ

Οnline σεμινάριο eTwinning με θέμα: "Ο Διαδραστικός Πίνακας. Ένα χρήσιμο εργαλείο στην ανάπτυξη συνεργατικών δραστηριοτήτων"

Το ηλεκτρονικό μάθημα «Ο Διαδραστικός Πίνακας. Ένα χρήσιμο εργαλείο στην ανάπτυξη συνεργατικών δραστηριοτήτων» εντάσσεται στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών μαθημάτων που θα δημιουργηθούν από την Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης (ΕΥΥ) eTwinning και έχει γενικό σκοπό: να αποκτήσει ο εκπαιδευτικός γνώσεις και συνολική εικόνα για τα σύγχρονα Διαδραστικά Συστήματα Διδασκαλίας (ΔΣΔ), την βοήθεια που μπορούν προσφέρουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και ιδέες για την χρήση ΔΣΔ στο πλαίσιο των συνεργασιών του eTwinning.

Οι θέσεις εκπαιδευόμενων είναι 100 και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.


Το μάθημα αυτό απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς.


Βασικοί στόχοι είναι:

 • Να κατανοήσουν οι εκπαιδευτικού την έννοια της διάδρασης, τις δυνατότητες ενός Διαδραστικού Συστήματος Διδασκαλίας και τον τρόπο που μπορούν να ενσωματώσουν αυτές σε ένα ψηφιακό μαθησιακό περιβάλλον
 • Να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τη χρήση των Διαδραστικών Συστημάτων Διδασκαλίας και των λογισμικών που τα συνοδεύουν
 • Να μάθουν πως μπορούν να εντάξουν ένα ΔΣΔ στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία και στη συνέχεια πως μπορούν να χρησιμοποιήσουν και να ενσωματώσουν τις δυνατότητες ενός ΔΣΔ σε ένα eTwinning project.
 • Να μάθουν πως μπορούν να εντάξουν ένα ΔΣΔ στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία και στη συνέχεια πως μπορούν να χρησιμοποιήσουν και να ενσωματώσουν τις δυνατότητες εργαλείων WEB 2.0 σε ένα eTwinning project.

 

Το μάθημα θα υλοποιηθεί σε τρεις ενότητες:

 • Εισαγωγή στην έννοια της διάδρασης, παρουσίαση τεχνολογιών Διαδραστικών Συστημάτων Διδασκαλίας
 • Εισαγωγή στον τρόπο και τη μεθοδολογία χρήσης ενός λογισμικού ΔΣΔ.
 • Παρουσίαση πρακτικών χρήσης του ΔΣΔ στην καθημερινή εκπαιδευτική

Διαδικασία

 •  Οι συμμετέχοντες σε ομάδες (5-6 ατόμων) θα δημιουργήσουν ένα εικονικό eTwinning project χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων τις τεχνολογίες που διαθέτει ένα ΔΣΔ.

Χρονοδιάγραμμα

 • 1η εβδομάδα:  
  εγγραφές.
  Γνωριμία μεταξύ των συμμετεχόντων.
  Εισαγωγή στην έννοια της διάδρασης, παρουσίαση τεχνολογιών Διαδραστικών Συστημάτων Διδασκαλίας.
  Εισαγωγή στον τρόπο και τη μεθοδολογία χρήσης ενός λογισμικού ΔΣΔ.
  Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση της κατανόησης των παραπάνω από τους συμμετέχοντες και κριτική ανάλυση του Forum.
 • 2η εβδομάδα:
  Παρουσίαση πρακτικών χρήσης του ΔΣΔ στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία.
  Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν πως θα δημιουργήσουν ένα μάθημα σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα χρησιμοποιώντας ένα ΔΣΔ. Αυτό θα γίνει με:
  • τη διάθεση στους συμμετέχοντες υλικού από εκπαιδευτικούς που ήδη έχουν χρησιμοποιήσει ΔΣΔ
  • τη διάθεση υλικού από σχετικούς δικτυακούς τόπους
  • την παρουσίαση καλών πρακτικών από έναν ειδικό, μέσω τηλεδιάσκεψης.
  • από τη διάθεση στους συμμετέχοντες του υλικού που έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο της επιμόρφωσης Β’ Επιπέδου και αφορά στη χρήση των ΔΣΔ.
  • Οι συμμετέχοντες θα επιλέξουν ανάλογα με την ειδικότητά τους μια  δραστηριότητα και θα την αξιολογήσουν.
 • 3η εβδομάδα:
  Οι συμμετέχοντες σε ομάδες (5-6 ατόμων) θα δημιουργήσουν ένα εικονικό eTwinning project χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων τις τεχνολογίες που διαθέτει ένα ΔΣΔ.

  

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακολούθησης σεμιναρίου (έως τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 16-12-2011)

http://www.etwinning.gr/survey/index.php?sid=31826&lang=el

  

Pin It

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.