Ημερίδες

Τηλεκπαιδεύσεις

Εκπαιδεύσεις ΙΤΕ

Τα Σχολεία Μελετούν τους Σεισμούς

Στο πλαίσιο του eTwinning και σε συνεργασία της Ελληνογερμανικής Αγωγής, του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και του Εθνικού Οργανισμού Υποστήριξης  eTwinning  (ΕΟΥ) διοργανώνεται  διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα:

«Δράσεις εκπαιδευτικής Σεισμολογίας στο Σχολικό Εργαστήριο»

Τo εκπαιδευτικό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τρίτη 7 Μαρτίου 2023, 16:00 – 18:00, μέσω της πλατφόρμας Webex. Το σεμινάριο αφορά τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία και δημοτικά). Πρόγραμμα

Το σεμινάριο αυτό έχει σκοπό τη διαρκή εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση, και ενημέρωση των εκπαιδευτικών σε θέματα διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου στις σχολικές μονάδες. Οι δράσεις αυτές μπορούν να οδηγήσουν σε συνεργατικά eTwinning έργα με στόχο την ενασχόληση και την κατανόηση των μαθητών με ένα φυσικό φαινόμενο, μερικές φορές καταστροφικό και επικίνδυνο, καθώς και την ανάγκη τήρησης κανόνων για τη μείωση των επιπτώσεων. Στόχος είναι οι μαθητές να υιοθετήσουν σωστούς τρόπους συμπεριφοράς και αντιδράσεις πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από το φυσικό φαινόμενο. Ταυτόχρονα οι μαθητές θα γνωρίσουν και θα κατανοήσουν το φυσικό φαινόμενο του σεισμού κυρίως πειραματικά, μέσω των αισθήσεών τους, διαλογικά και με παρατήρηση. Επίσης θα προβληματιστούν, θα παρατηρήσουν και θα κάνουν υποθέσεις για τον τρόπο δημιουργίας του φαινομένου αλλά και θα πειραματιστούν με ποικίλα υλικά και θα μπορέσουν στο τέλος να εξάγουν λογικά συμπεράσματα από τα ευρήματά τους.

Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν οι στόχοι, τα εκπαιδευτικά εργαλεία που σχεδιάστηκαν για σενάρια και εφαρμογές στα εργαστήρια δεξιοτήτων. Οι δραστηριότητες στη δράση «Τα σχολεία μελετούν τους σεισμούς» είναι σχεδιασμένες ώστε να βοηθήσει τους μαθητές να μελετήσουν το φυσικό φαινόμενο των σεισμών και την κοινωνική του διάσταση προκειμένου να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας. Το κεντρικό αυτό ζήτημα αναλύεται στις επιμέρους διαστάσεις του, ώστε τα παιδιά να οδηγηθούν στην εις βάθος κατανόησή του. Πιο συγκεκριμένα το παρόν σχέδιο εργασίας στοχεύει στο να βοηθήσει τα παιδιά μέσω ποικίλων δραστηριοτήτων να μάθουν για τον τρόπο δημιουργίας του σεισμού αλλά και για τις συνέπειες του. Πιο συγκεκριμένα: 

  1. Αντιμετώπιση και διαχείριση των συναισθημάτων τους σχετικά με τους σεισμούς.
  2. Ενημέρωση για τον τρόπο αντίδρασης κατά τη διάρκεια του σεισμού αλλά και μετά – Μέτρα αυτοπροστασίας πριν, κατά τη διάρκεια του σεισμού και μετά
  3. Συζήτηση για το που γίνεται ο σεισμός. Γνωριμία με τη δομή της γης
  4. Εμπλουτισμός λεξιλογίου: Πυρήνας, μανδύας, φλοιός, λιθοσφαιρικές πλάκες (Φυσικές επιστήμες - Ο πλανήτης Γη και το διάστημα)
  5. Εισαγωγικές Έννοιες Κυμάτων
  6. Δημιουργία σεισμογράφου με απλές τεχνικές

Εκτός από γνώσεις, τα παιδιά ενθαρρύνονται και καθοδηγούνται ώστε να αναπτύξουν και τις «δεξιότητες του 21ου αιώνα» που περιλαμβάνουν δεξιότητες επικοινωνίας, οργάνωσης, διαχείρισης χρόνου και καθηκόντων, δεξιότητες έρευνας, αυτοελέγχου και αυτοδιαχείρισης, κριτική σκέψη.

Η δράση αυτή στοχεύει στη χαρτογράφηση και παρακολούθηση του αντίκτυπου και της αποτελεσματικότητας, τόσο σε ποσοτικό όσο και σε ποιοτικό, επίπεδο μαθητή, εκπαιδευτικού και σχολείου των SEISMO-Labs. Αυτό θα βοηθήσει στην καθοδήγηση και υποστήριξη οποιουδήποτε ενδιαφέρεται για τα αποτελέσματα του έργου, μέσω ενός οδηγού "Προτάσεις για μελλοντική χρήση", που περιέχει περιπτώσεις έκθεσης, βέλτιστες πρακτικές και περιπτώσεις επιτευγμάτων. Η ανάλυση θα οδηγήσει σε μια έκθεση πολιτικής με συγκεκριμένες συστάσεις για τη μελλοντική χρήση των εργαστηρίων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Απαραίτητη η εγγραφή σας εδώ: https://courses.etwinning.gr/survey/index.php/598435, μέχρι Πέμπτη 2/3/2023

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο διοργανώνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος, Creating School Seismology Labs For the Development of Students’ Competences (SEISMO-Lab) από το Πρόγραμμα ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα SEISMO-Lab μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο, https://seismo-lab.ea.gr/ .

Οι προτεινόμενες δράσεις έχουν εγκριθεί και ενταχθεί στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ),

https://elearning.iep.edu.gr/study/mod/folder/view.php?id=19601

https://elearning.iep.edu.gr/study/course/view.php?id=2003

Στους συμμετέχοντες που επιθυμούν θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Σημ.1 Σε περίπτωση που οι εγγραφές ξεπεράσουν τις 2.000, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα εγγραφής.

 

Pin It

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.