Ημερίδες

«Πρόσκληση για τη συγκρότηση νέου εθελοντικού σώματος Ελλήνων και Ελληνίδων εκπαιδευτικών - πρεσβευτών «eTwinning» για την περίοδο από 01.09.2024 έως 31.08.2026».

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της ευρωπαϊκής δράσης «eTwinning», ο Ελληνικός Εθνικός Οργανισμός Υποστήριξης (Ε.Ο.Υ.) eTwinning προκηρύσσει την κάλυψη σαράντα τεσσάρων (44) θέσεων για το εθελοντικό σώμα εκπαιδευτικών – «πρεσβευτών» της δράσης ηλεκτρονικής αδελφοποίησης σχολείων «eTwinning», για την περίοδο από 01.09.2024 έως 31.08.2026. Η συμμετοχή στο σώμα πρεσβευτών είναι εθελοντική και δεν προβλέπεται αμοιβή ή κανενός άλλου τύπου υπερωριακής αποζημίωσης. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

 1. Θητεία:

Διετής, από 01.09.2024 έως 31.08.2026.

 1. Πλήθος θέσεων:

Σαράντα τέσσερις (44) θέσεις, με γεωγραφική κατανομή η οποία περιγράφεται στην ενότητα 5 της παρούσας Πρόσκλησης «Κατανομή θέσεων ανά Περιφερειακή Διεύθυνση και ανά Διευθύνσεις Εκπαίδευσης».

 Καθήκοντα – Αρμοδιότητες:

Οι πρεσβευτές της δράσης «eTwinning» έχουν ρόλο επιμορφωτικό, συμβουλευτικό, καθοδηγητικό και υποστηρικτικό προς την εκπαιδευτική κοινότητα της περιοχής ευθύνης τους.

Ειδικότερα, οι πρεσβευτές έχουν τα κάτωθι καθήκοντα και τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Διεξαγωγή και αξιολόγηση τουλάχιστον τεσσάρων (4) τηλεκπαιδεύσεων και δύο (2) δια ζώσης ενημερωτικών ημερίδων[1] ανά σχολικό έτος με θέμα τη χρήση των εργαλείων της πλατφόρμας «eTwinning», τη χρήση εργαλείων Web 2.0 και την οργάνωση συνεργατικών ποιοτικών προγραμμάτων «eTwinning» για εκπαιδευτικούς της περιοχής ευθύνης τους.
 • Τεχνική και παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών που εκπονούν έργα στην περιοχή ευθύνης τους.
 • Παρακολούθηση της προόδου των έργων που δημιουργούν οι σχολικές μονάδες και οι Έλληνες/Ελληνίδες εκπαιδευτικοί στην περιοχή ευθύνης τους.
 • Συμμετοχή και υποστήριξη λοιπών δράσεων του Εθνικού Οργανισμού Υποστήριξης (Ε.Ο.Υ.) σε τοπικό επίπεδο.
 • Απολογισμό ανά σχολικό έτος προς τον Εθνικό Οργανισμό Υποστήριξης (Ε.Ο.Υ.) των ενεργειών στο έργο των εκπαιδευτικών της περιοχής ευθύνης τους.
 • Προαιρετική υποστήριξη πανεπιστημιακών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στη δράση μέσω της διοργάνωσης διαδικτυακών ή/και δια ζώσης επιμορφώσεων διδασκόντων/ουσών ή/και φοιτητών/τριών. Επικοινωνία με νέα πανεπιστημιακά ιδρύματα και ενημέρωση σχετικά με τη δράση «eTwinning».
 • Τέσσερις (4) πρεσβευτές υποστηρίζουν τους/τις εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε ΕΠΑ.Λ.
 • Ένας (1) πρεσβευτής υποστηρίζει τους/τις εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε Ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και ανήκουν στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.
 • Οι πρεσβευτές που επιλεγούν οφείλουν κατά τη διάρκεια της θητείας τους να συμμετέχουν σε διαδικτυακά και δια ζώσης προγράμματα επιμόρφωσης που πραγματοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Υποστήριξης της ευρωπαϊκής δράσης «eTwinning».

 Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής

 • Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί τουλάχιστον πέντε (5) ετών, από τα οποία τρία (3) τουλάχιστον έτη να έχουν ασκήσει πλήρη διδακτική υπηρεσία σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και/ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Καλή γνώση Αγγλικών (Β2 επίπεδο) εκτός των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ 06.
 • Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. (Α' επιπέδου) εκτός των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ 86.
 • Δύο (2), τουλάχιστον, ολοκληρωμένα έργα «eTwinning» διάρκειας κατ’ ελάχιστο έξι (6)  μηνών το κάθε ένα κατά τη διάρκεια των δύο (2) τελευταίων σχολικών ετών (2021-2022, 2022-2023) εκ των οποίων έργων τουλάχιστον ένα Ευρωπαϊκό.
 • Μία (1), τουλάχιστον, εθνική ετικέτα ποιότητας για έργα «eTwinning» που υλοποιήθηκαν τα δύο (2) τελευταία σχολικά έτη (2021-2022, 2022-2023).   

 Κατανομή θέσεων ανά Περιφερειακή Διεύθυνση και ανά Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ (θέσεις 7)

Α’, Β’, Γ’, Δ’ Αθήνας, Ανατ. Αττικής, Δυτ. Αττικής, Πειραιά

7

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (θέσεις 7)

Ανατ. και Δυτ. Θεσσαλονίκης

4

Κιλκίς, Σερρών, Χαλκιδικής

2

Ημαθίας, Πιερίας, Πέλλας

1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (θέσεις 3)

Αχαΐας, Ηλείας

2

Αιτωλοακαρνανίας

1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (θέσεις 2)

Φωκίδας, Βοιωτίας, Εύβοιας

1

 

Ευρυτανίας, Φθιώτιδας

                                              1

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ (θέσεις 2)

Ροδόπης, Έβρου

1

Καβάλας, Ξάνθης, Δράμας

1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (θέσεις 2)

Κορινθίας, Αργολίδας

1

Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας

1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (θέσεις 2)

Φλώρινας, Καστοριάς

1

Κοζάνης, Γρεβενών

1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (θέσεις 3)

Τρικάλων, Καρδίτσας

1

Λάρισας, Μαγνησίας

2

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ (θέσεις 3)

Ηρακλείου, Λασιθίου

2

Χανίων, Ρεθύμνου

1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ (θέσεις 2)

Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Άρτας

2

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (θέσεις 2)

Κέρκυρας, Λευκάδας

1

Κεφαλληνίας, Ζακύνθου

1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (θέσεις 2)

Δωδεκανήσων

1

Κυκλάδων

1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (θέσεις 2)

Χίου, Λέσβου, Σάμου

2

ΣΥΝΟΛΟ Α΄

39

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (θέση 1)

 

Πρεσβευτής για ΕΠΑ.Λ.

1

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (θέση 1)

 

Πρεσβευτής για ΕΠΑ.Λ.

1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ- ΚΡΗΤΗΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (θέση 1)

 

Πρεσβευτής για ΕΠΑ.Λ.

1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ -ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (θέση 1)

 

Πρεσβευτής για ΕΠΑ.Λ.

1

ΣΥΝΟΛΟ Β‘

4

 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. ΣΥΝΟΛΟ Γ’ (θέση 1)

1

ΣΥΝΟΛΟ

44

 Σε περίπτωση που δεν πληρωθούν οι προκηρυσσόμενες θέσεις σύμφωνα με την άνωθεν κατανομή, θα ακολουθήσει επαναπροκήρυξη.    

 

 1. Κατανομή θέσεων - Επιλογή

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για θέση πρεσβευτή «eTwinning» σε μία μόνο Περιφερειακή Διεύθυνση, της οργανικής τους θέσης ή του τόπου κατοικίας τους.  Εξαιρούνται οι αιτήσεις  για τη θέση πρεσβευτή «eTwinning» στα σχολεία του εξωτερικού.  Στις Περιφερειακές Διευθύνσεις με περισσότερες της μίας θέσης, η επιλογή στις επιμέρους περιοχές, πραγματοποιείται σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων.

Για τις θέσεις των πρεσβευτών «eTwinning» ΕΠΑ.Λ. επιλέγονται κατά προτεραιότητα οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στις οικείες σχολικές μονάδες. Για τη θέση του/της πρεσβευτή «eTwinning» για τα Ελληνικά σχολεία εξωτερικού επιλέγεται κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικός που υπηρετεί στις οικείες σχολικές μονάδες.

 1. Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων και ανακοίνωσης αποτελεσμάτων
 • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: 10η Ιουνίου 2024  και ώρα 23:00 (ώρα Ελλάδος).
 • Η ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων και ο οριστικός πίνακας αποτελεσμάτων αναρτώνται στον διαδικτυακό ιστότοπο της δράσης «eTwinning» https://www.etwinning.gr.
 1. Υποβολή αιτήσεων – Δικαιολογητικά

Η υποβολή αίτησης υποψηφιότητας πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

https://courses.etwinning.gr/survey/index.php/684141?lang=el 

Κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης θα πρέπει στο πεδίο «Σύνδεσμος δικαιολογητικών» να συμπληρωθεί «link» με τα δικαιολογητικά σε μορφή pdf (π.χ. «link» από «wetransfer», «google drive»).

Τα δικαιολογητικά που θα υποβληθούν, θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν την κάτωθι αρίθμηση: 

 1. Πιστοποιητικό/ά ξένης γλώσσας.
 2. Πιστοποιητικό ΤΠΕ Α’ Επιπέδου, Γνώσης Η/Υ.
 3. Βεβαιώσεις δημιουργίας έργων «eTwinning».
 4. Πιστοποιητικά Εθνικών Ετικετών Ποιότητας.
 5. Πιστοποιητικά Ευρωπαϊκών Ετικετών Ποιότητας.
 6. Πιστοποιητικά Εθνικών και/ή Ευρωπαϊκών βραβείων «eTwinning».
 7. Βεβαιώσεις συμμετοχής σε άλλα ευρωπαϊκά και/ή διεθνή έργα εκτός «eTwinning».
 8. Βεβαιώσεις διακρίσεων/βραβεύσεων σε άλλες Εθνικές/ Ευρωπαϊκές ή/και Διεθνείς εκπαιδευτικές δράσεις.
 9. Βεβαιώσεις προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων.
 10. Βεβαιώσεις Επιμορφωτή/τριας ΤΠΕ διάρκειας άνω των 50 ωρών.
 11. Βεβαιώσεις συμμετοχών σε δράσεις/εκδηλώσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας Υποστήριξης «eTwinning».
 12. Βιογραφικό σημείωμα.

Η γνώση ξένης γλώσσας, καθώς και η γνώση Η/Υ αποδεικνύονται με την προσκόμιση φωτοαντιγράφου του τίτλου σπουδών ξένης γλώσσας, πτυχίου ή αντίστοιχου πιστοποιητικού από πιστοποιημένο φορέα εκμάθησης Η/Υ, εφόσον αυτός είναι αναγνωρισμένος από το Α.Σ.Ε.Π.. Οι απόφοιτοι ξενόγλωσσων τμημάτων και οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής αρκεί να επισυνάψουν φωτοτυπία των αντίστοιχων πτυχίων τους.

H υποβολή της αίτησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/86, ως προς την αλήθεια και ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων, και αποδοχής των όρων της παρούσας πρόσκλησης. Η τήρηση των αιτήσεων και των στοιχείων των ενδιαφερομένων πραγματοποιείται από τον Εθνικό Οργανισμό Υποστήριξης «ΙΤΥΕ Διόφαντος». 

 1. Διαδικασία Αξιολόγησης αιτήσεων – Υποβολή ενστάσεων

Η αξιολόγηση και επιλογή γίνεται βάση της αίτησης του/της ενδιαφερόμενου/νης, όπως αυτή έχει καταχωρηθεί ηλεκτρονικά στο σύστημα υποβολής αιτήσεων και εφόσον έχουν επισυναφθεί τα σχετικά δικαιολογητικά. Επισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατή η συμπλήρωσή των αιτήσεων ή η διόρθωσή τους μετά την πάροδο της οριστικής ημερομηνίας υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών.

Την αξιολόγηση και την τελική επιλογή διενεργεί η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, που αποτελείται από μέλη του Εθνικού Οργανισμού Υποστήριξης (Ε.Ο.Υ.), όπως αυτά ορίζονται στην υπ’ αριθ. (2023) 7886125/20.11.2023 υπογεγραμμένη σύμβαση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης (EACEA) και Ι.Τ.Υ.Ε., με την οποία εγκρίνεται η υποβληθείσα πρόταση και ο προϋπολογισμός για την εκτέλεση του έργου (Project No 101143092 — eTwinning NSO GR — ERASMUS-EDU-2023-ETWIN-NSO-IBA) για το διάστημα από 01.01.2024 έως 28.02.2026 και στην με αρ. πρωτ. 439/Η1/03.01.2024 (ΑΔΑ: 6ΥΡΥ46ΝΚΠΔ-ΧΝ6) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ορισμός Μελών Ομάδας του Εθνικού Οργανισμού Υποστήριξης της ευρωπαϊκής δράσης «eTwinning» για την περίοδο από 01.01.2024 έως 28.02.2026».       

Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται σύμφωνα με τα κριτήρια της παρούσας προκήρυξης ως προς τα προαπαιτούμενα (βλ. παράγραφοι 4  και 6) και μοριοδοτούνται με τα κριτήρια του Παραρτήματος. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, οι υποψήφιοι/ες καλούνται σε διαδικτυακή συνέντευξη (διαδικασία κατά την οποία τηρούνται πρακτικά). Στη συνέντευξη αξιολογείται το προφίλ των εκπαιδευτικών με συνεκτίμηση του φακέλου υποψηφιότητας καθώς και στοιχεία προσωπικότητας και γενικής συγκρότησης των υποψηφίων.

Ο πίνακας προσωρινών αποτελεσμάτων με το συνολικό άθροισμα της βαθμολογίας κατά φθίνουσα σειρά ανά Περιφερειακή Διεύθυνση αναρτάται στον διαδικτυακό ιστότοπο της δράσης «eTwinning» https://www.etwinning.gr

Οι ενδιαφερόμενοι/ες έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός πέντε (5) ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. . Εάν η τελευταία ημέρα της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα. Η Επιτροπή Αξιολόγησης εξετάζει τυχόν ενστάσεις και αναρτά τον οριστικό πίνακα αποτελεσμάτων στον διαδικτυακό ιστότοπο της δράσης «eTwinning» https://www.etwinning.gr/. Σε περίπτωση παραίτησης ή αποχώρησης επιλεγέντα πρεσβευτή, η πλήρωση της κενωθείσας θέσης πραγματοποιείται από τον/την επόμενο/η υποψήφιο από τον οριστικό πίνακα κατάταξης. 

 

Παράρτημα: Μοριοδότηση Κριτηρίων Επιλογής Πρεσβευτών «eTwinning»

 

«Κριτήρια»

«Βαρύτητα Κριτηρίων»

1.

Προγράμματα «eTwinning» τα δύο (2) τελευταία  σχολικά  έτη (2021-2022, 2022-2023)

 

0,5 μόρια για κάθε έργο

(μέγιστο 4 μόρια)

2.

Εθνικές Ετικέτες Ποιότητας τα τελευταία τέσσερα (4) χρόνια  (2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023)

 

1 μόριο για κάθε Ετικέτα

3.

Ευρωπαϊκές Ετικέτες Ποιότητας τα τελευταία τέσσερα (4) χρόνια (2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023)

2 μόρια για κάθε Ετικέτα

4.

«eΤwinning» Εθνικό Βραβείο

3 μόρια για κάθε βραβείο

5.

«eΤwinning» Ευρωπαϊκό Βραβείο

5 μόρια για κάθε βραβείο

6.

Γνώση Αγγλικών

Γ1=1,5 μόρια

Γ2=2 μόρια

7.

Γνώση άλλων  Ξένων γλωσσών

Β2=0,5 μόρια

Γ1=1 μόριο

Γ2=1,5 μόρια

(για κάθε γλώσσα)

8.

Ενασχόληση - Συμμετοχή σε άλλα Ευρωπαϊκά και/ή διεθνή έργα (π.χ. «Erasmus+», «Europeana», «Scientix»)

1 μόριο για κάθε  συμμετοχή και μέχρι 3 μόρια

9.

Βραβεία/ διακρίσεις σε άλλα Εθνικά, Ευρωπαϊκά και/ή Διεθνή προγράμματα (μέχρι τρία (3))

2 μόρια για κάθε βραβείο

10.

Ανάληψη προγραμμάτων (εγκεκριμένων) σχολικών  δραστηριοτήτων κατά την τελευταία τριετία (με υποβολή της κάθε  έγκρισης)

0,5 μόρια για κάθε συμμετοχή και μέχρι 1,5 μόρια

11.

Επιμορφωτής/τρια Τ.Π.Ε. σε προγράμματα διάρκειας άνω των 50  ωρών

1 μόριο

 

12.

Υλοποίηση τουλάχιστον τεσσάρων (4) τηλεκπαιδεύσεων ενηλίκων (π.χ. «eTwinning», Ι.Ε.Π., Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,ΙΝ.ΕΠ.)

1 μόριο

13.

Προϋπηρεσία ως Πρεσβευτής

0,5 μόρια ανά έτος με μέγιστο τα 3 μόρια

 

14.

Συμμετοχή σε δράσεις/εκδηλώσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας Υποστήριξης  (π.χ. δημιουργία εκπαιδευτικού  υλικού, εργαστήριο πάνω στο ετήσιο θέμα) 

0,5 μόρια ανά υποβολή με μέγιστο τα 3 μόρια

15.

Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για σεμινάριο με τη χρήση νέων τεχνολογιών από 20 ώρες και άνω

0,5 μόρια  ανά υποβολή με μέγιστο τα 3 μόρια

16.

Επιμορφωτής/τρια σε τηλεκπαιδεύσεις/δια ζώσης ημερίδες με  διδάσκοντες/ουσες  ή/και με φοιτητές /ριες πανεπιστημιακών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στη δράση

0,5 μόρια ανά τηλεκπαίδευση  με μέγιστο τα 3 μόρια

Σημειώνεται ότι αναφορικά με τα Κριτήρια 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τον χρόνο κτήσης των αντίστοιχων βεβαιώσεων/ πιστοποιητικών.

Άλλα στοιχεία που κρίνετε σημαντικά για την επιλογή σας ως πρεσβευτής

(αξιολόγηση μόνο σε

περίπτωση ισοβαθμίας)

Λόγοι συμμετοχής - Γιατί θεωρείτε ότι πρέπει να επιλεγείτε πρεσβευτής της δράσης

(αξιολόγηση μόνο σε

περίπτωση ισοβαθμίας)

 Τα τελευταία δύο (2) πεδία να μην υπερβαίνουν σε εύρος τη μισή σελίδα (περίπου 150 λέξεις το κάθε πεδίο).

 [1] Με εξαίρεση τον/την πρεσβευτή «eTwinnning» των σχολείων του εξωτερικού που δύναται να μην πραγματοποιήσει τις δια ζώσεις ενημερωτικές ημερίδες. 

Pin It

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.