Εργαστήρια (workshops)

 

Συμπληρώστε τη φόρμα, για να δηλώσετε συμμετοχή στα workshops του Συνεδρίου.

 

Περιγραφή εργαστηρίων

 

Α1 - Διακρατικές ομάδες εργασίας σε eTwinning έργα: διαδικτυακές κοινότητες μάθησης με πολλαπλά οφέλη

Αγγελική Κουγιουρούκη, Θεοδώρα Γκένιου

Αριθμός εκπαιδευτικών:

Αντικείμενο του συγκεκριμένου εργαστηρίου είναι η παρουσίαση προτάσεων που προάγουν την αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία μέσα από την εργασία σε διακρατικές ομάδες κατά την υλοποίηση ενός eTwinning έργου. Επιπλέον βαρύτητα θα δοθεί στον τρόπο δημιουργίας διακρατικών ομάδων και στο σχεδιασμό συνεργατικών δραστηριοτήτων που προάγουν τις καταστάσεις αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων μαθητών. Θα παρατεθούν είδη δραστηριοτήτων σε διακρατικές ομάδες καθώς και παραδείγματα αυτών. Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν, επίσης, την ευκαιρία να γνωρίσουν Web 2.0 εργαλεία  τα οποία διευκολύνουν την εργασία των μαθητών σε διακρατικές ή και διασχολικές ομάδες προάγοντας την αλληλεπίδραση και οδηγώντας στην επίτευξη κοινών μαθησιακών στόχων μέσα από συνεργατικά τελικά προϊόντα.  Παράλληλα, θα επιδιωχθεί η άσκηση στη χρήση του Twinspace αλλά και web 2.0 εργαλείων, ώστε να γίνουν οι εκπαιδευτικοί ικανοί να χρησιμοποιούν πολύπλευρα τις δυνατότητες που τους δίνονται από τις Νέες Τεχνολογίες και την Ψηφιακή Κοινότητα Μάθησης του eTwinning κατά τη διάρκεια υλοποίησης ενός συνεργατικού έργου.

 

Α2 - Ασφαλής πλοήγηση για παιδιά σήμερα και στο μέλλον. Διαθέσιμα εργαλεία μέσα στην τάξη

Κατερίνα Ψαρουδάκη, Μαριεύα Καρκανάκη

Υπεύθυνες επικοινωνίας Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου ΙΤΕ

Αριθμός εκπαιδευτικών:

Η νέα δεκαετία επιφυλλάσει πολλές τεχνολογικές προκλήσεις. Πόσο έτοιμη είναι η εκπαιδευτική κοινότητα να τις αντιμετωπίσει; Οι μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης; Τι δείχνουν οι έρευνες; Και πως μπορούν οι έρευνες να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών;  Οι υπεύθυνες επικοινωνίας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ Κατερίνα Ψαρουδάκη και Μαριεύα Καρκανάκη αναλύουν τις σύγχρονες τάσεις ασφαλούς πλοήγησης και εξηγούν τους τρόπους που μπορεί να χρησιμοποιηθεί το διαθέσιμο υλικό από το site saferinternet4kids.gr.

 

Α3 - Αξιοποιώντας το Scratch 3.0 στο σχολείο ως σύγχρονο περιβάλλον προγραμματισμού και διαδικτυακή κοινότητα,

Scratch Day in Thessaloniki 2020 https://day.scratch.mit.edu/events/11526/

Κατερίνα Γλέζου

Αριθμός εκπαιδευτικών:

Το εργαστήριο «Αξιοποιώντας το Scratch 3.0 στο σχολείο ως σύγχρονο περιβάλλον προγραμματισμού και διαδικτυακή κοινότητα» αφορά στην εξοικείωση των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών με το προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch 3.0 και την ομώνυμη διαδικτυακή κοινότητα. Το εργαστήριο έχει ως στόχο την ανάπτυξη επικοινωνίας, διαλόγου και συνεργασίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι αξιοποιούν ή επιθυμούν να αξιοποιήσουν το Scratch 3.0 στην τάξη. Εντάσσεται στο πλαίσιο της γιορτής «Scratch Day» με σκοπό τη συνάντηση νέων και παλιών φίλων του Scratch και τη μεταξύ τους ανταλλαγή ιδεών, εμπειριών, projects και πρακτικών. Ειδικότερα, εντάσσεται στις εκδηλώσεις «Scratch Day στη Θεσσαλονίκη 2020» - “Scratch Day in Thessaloniki 2020” (https://day.scratch.mit.edu/events/11526/) στο πλαίσιο του 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου eTwinning στη Θεσσαλονίκη στις 6-8 Μαρτίου 2020. Στο  πλαίσιο του εργαστηρίου θα συζητηθούν θέματα-ερωτήματα όπως: Ποια τα κύρια χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος Scratch 3.0 και της διαδικτυακής κοινότητας; Πώς μπορούμε να εντάξουμε το περιβάλλον Scratch 3.0 στη σχολική τάξη; Ποια πλεονεκτήματα προσφέρει η αξιοποίηση του περιβάλλοντος και της κοινότητας Scratch 3.0 για τους μαθητές του 21ου αιώνα;

 

Α4 - Έξυπνα web tools για την διδασκαλία/εκμάθηση ξένων γλωσσών

Μαρία Γεωργιάδου

Αριθμός εκπαιδευτικών:

Το σεμινάριο αυτό χωρίζεται σε δυο μέρη: το πρώτο απευθύνεται κυρίως σε καθηγητές ξένων γλωσσών,χρήσιμο ωστόσο και σε άλλες ειδικότητες και εστιάζει  στην παρουσίαση των παρακάτω εργαλείων και στη δημιουργική χρήση τους. Διάρκεια: 60΄

1.Δημιουργία  ποιημάτων Χαϊκού με το εργαλείο readwritethink.org και η χρησιμότητά του σε εκπαιδευτικούς και γονείς.Το εργαλείο αυτό είναι μόνο στην αγγλική γλώσσα.

2.Δημιουργία βίντεο-κουίζ αλλά και επιλογή έτοιμων βίντεο ανά επίπεδο,με το εργαλείο www.eslvideo.com για την αγγλική γλώσσα και www.flevideo.com για τη γαλλική.

3.Παιγνιώδης εκμάθηση λεξιλογίου με τα εργαλεία learningapps.org και quizlet.com

4.Aπεριόριστα φύλλα εργασίας,παρουσιάσεις,βιντεομαθήματα σε 5 γλώσσες με το εργαλείο islcollective.com (απλή αναφορά)

5.Δημιουργία digital escape rooms χρησιμοποιώντας google forms, genial.ly

2.’'Junior eTwinning Ambassadors'' ως μέσο δραστηριοποίησης των μαθητών.Από τη θεωρία στην πράξη.

 

Α5 - ’'Junior eTwinning Ambassadors'' ως μέσο δραστηριοποίησης των μαθητών.Από τη θεωρία στην πράξη

Μαρκέλλα Αφεντή-Σάσσης,Δασκάλα & Συντονίστρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στο Little Hadham Primary,διευθύντρια στο Greek School of Bishops Stortford,British Council Ambassador

To δεύτερο μέρος του σεμιναρίου εστιάζει στην επιτυχημένη εφαρμογή της συγκρότησης της ομάδας των ''Junior eTwinning Ambassadors'' και τα θετικά της αποτελέσματα,όσον αφορά στη δραστηριοποίηση των μαθητών αλλά και στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων μέσα από τις δραστηριότητες του ομώνυμου eTwinning project. Διάρκεια:30

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Gmail και να έρθουν με το laptop τους.

 

Α6 - From eTwinning to Erasmus+ and Vice Versa

Βαρβάρα Ζαντραβέλη, Βασίλειος Σουβατζόγλου

Αριθμός εκπαιδευτικών:

Αντικείμενο του συγκεκριμένου workshop είναι η παρουσίαση των συνεργειών ανάμεσα στο eTwinning και τα προγράμματα ΚΑ01 και ΚΑ02 του Erasmus+. Συγκεκριμένα το εργαστήριο περιλαμβάνει τη συμβολή του eTwinning στην ανεύρεση εταίρων και προγραμμάτων ΚΑ01 και ΚΑ02, στο σχεδιασμό μας τέτοιας πρότασης καθώς και στην αξιολόγησή της. Αντιστρόφως, θα παρουσιαστεί η αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων της πλατφόρμας  eTwinning στην υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων. Μέρος του workshop αφιερώνεται στην εξάσκηση των εκπαιδευτικών στην χρήση της πλατφόρμας eTwinning στις επιλογές που σχετίζονται με τα εξεταζόμενα θέματα.

 

Α7 - H παιδαγωγική αξιοποίηση της ψηφιακής πλατφόρμας της Ευρώπης για την πολιτιστική κληρονομιά Europeana στα έργα eTwinning

Θεοδώρα Γκένιου,  Αγγελική Κουγιουρούκη

Αριθμός εκπαιδευτικών:

Αντικείμενο του συγκεκριμένου workshop είναι η παρουσίαση προτάσεων για τον σχεδιασμό συνεργατικών δραστηριοτήτων όπου θα αξιοποιούνται οι ψηφιακές συλλογές, τα αντικείμενα της ψηφιακής βιβλιοθήκης πολιτισμού Europeanα και τα σενάρια του ιστολογίου Teachingwith European προκειμένου να αντλήσουν οι συμμετέχοντες έμπνευση και πρακτικά εφαρμόσιμες ιδέες.

 

Α8 - Παρουσίαση των ψηφιακών εργαλείων Twinspace και eTwinning Live - Παραδείγματα δραστηριοτήτων και οργάνωσης ενός eTwinning έργου

Βαρβάρα Ζαντραβέλη, Μαρία Σκορδύλη

Αριθμός εκπαιδευτικών:

Το εργαστήριο αυτό απευθύνεται σε αρχάριους eTwinners, που δεν συμμετείχαν μέχρι τώρα σε έργα eTwinning ή έχουν μικρή εμπειρία σε αυτά. Διάρκεια: 60΄.

Στο πρώτο μέρος, διάρκειας 15΄η κ Σύβακα θα παρουσιαστεί το eTwinning Live,εστιάζοντας στην αναζήτηση συνεργατών,επεξεργασία προφίλ και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης.

Στο δεύτερο μέρος,διάρκειας 15΄ θα παρουσιαστεί τη δομή του twinspace,εστιάζοντας στη δημιουργία σελίδων,δημιουργία άλμπουμ φωτογραφιών και βίντεο και την ενσωμάτωση δύο εργαλείων  στο twinspace.

Στο τρίτο μέρος, διάρκειας 30΄ οι συμμετέχοντες θα εξασκηθούν στη δημιουργία σελίδων, ενσωμάτωση εργαλείων, καθοδηγούμενοι από φύλλο εργασίας και τις εισηγήτριες.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν laptop μαζί τους.

 

Α9 - Εκπαιδευτικές δραστηριότητες STEM με την πλατφόρμα Arduino

Χρήστος Ρέτσας

Αριθμός εκπαιδευτικών: 10

To STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) συνιστά μία εκπαιδευτική προσέγγιση που επιδιώκει η εκπαιδευτική διαδικασία να πραγματοποιείται σε ένα ρεαλιστικό πλαίσιο όπου οι μαθητές/ριες εμπλέκονται σε δραστηριότητες που αξιοποιούν γνώσεις από διάφορες επιστήμες (διεπιστημονικότητα). Το Arduino αποτελεί μία προσιτού οικονομικού κόστους ανοικτή πλατφόρμα ανάπτυξης έργων φυσικού υπολογισμού (physical computing). Το συγκεκριμένο εργαστήριο (workshop) αποσκοπεί στο να παρέχει μία βιωματική πρώτη επαφή των συμμετεχόντων με το Arduino και τις δυνατότητές αξιοποίησής του για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της μεθοδολογίας STEM. Συγκεκριμένα, θα γίνει μία εισαγωγή στην πλατφόρμα και σε βασικά θέματα (κυκλωμάτων, ηλεκτρονικής, προγραμματισμού κ.ά.) που άπτονται της ανάπτυξης έργων σε αυτή. Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να υλοποιήσουν σε περιβάλλον προσομοίωσης μία ενδεικτική εφαρμογή Arduino. Επίσης θα παρουσιαστούν παραδείγματα ολοκληρωμένων έργων ως μέρος εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων STEM με Arduino και θα ζητηθεί από τους συμμετέχοντες να καταθέσουν τις απόψεις τους σχετικά με την εκπαιδευτική αξιοποίηση του Arduino σε διάφορες περιοχές επιστημονικών ειδικοτήτων.

 

Α10 - Εισαγωγή στο Arduino σε μεικτό περιβάλλον μάθησης

Δημήτρης Τσιαστούδης, Χαρίτων Πολάτογλου

 

Αριθμός εκπαιδευτικών:

 

Α11 - Στοχεύοντας στην ανάπτυξη δεξιοτήτων υπολογιστικής σκέψης στη σχολική τάξη, Scratch Day in Thessaloniki 2020 https://day.scratch.mit.edu/events/11526/

Κατερίνα Γλέζου

Αριθμός εκπαιδευτικών:

Το εργαστήριο «Στοχεύοντας στην ανάπτυξη δεξιοτήτων υπολογιστικής σκέψης στη σχολική τάξη» αφορά στην εξοικείωση των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών με την έννοια της υπολογιστικής σκέψης και την παρουσίαση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων υπολογιστικής σκέψης των μαθητών. Το εργαστήριο έχει ως στόχο την προώθηση επικοινωνίας, διαλόγου και συνεργασίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιχειρούν ή επιθυμούν να προσεγγίσουν την έννοια της υπολογιστικής σκέψης και να συμβάλουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων υπολογιστικής σκέψης των μαθητών. Στο πλαίσιο του εργαστηρίου θα παρουσιαστούν αυθεντικά παραδείγματα εφαρμογής ειδικά σχεδιασμένων, ηλικιακά και παιδαγωγικά κατάλληλων, δραστηριοτήτων για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ενδεικτικά ερωτήματα που θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε στο πλαίσιο του εργαστηρίου: Τι εννοούμε με τον όρο «υπολογιστική σκέψη»; Πώς μπορούμε να συμβάλουμε στην ανάπτυξη της υπολογιστικής σκέψης στη διδακτική πράξη; Ποια πλεονεκτήματα προσφέρει και τι προϋποθέτει η εμπλοκή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες ανάπτυξης δεξιοτήτων υπολογιστικής σκέψης; Ποιες δραστηριότητες θεωρούνται καλές πρακτικές στην κατεύθυνση αυτή, ποιες δυσκολίες αναδύονται και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν προκειμένου να επιτευχθούν τα βέλτιστα μαθησιακά αποτελέσματα;

 

Α12 - Σχεδίαση και ανάπτυξη Physical Computing με ενσωμάτωση IoΤ για δραστηριότητες στο STEAM

Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης, Αποστόλης Ξενάκης

Αριθμός εκπαιδευτικών:

 

Α13 - Χρήση και Αξιοποίηση του τρισδιάστατου εκτυπωτή στη σχολική τάξη

Παναγιώτης Αγγελόπουλος

Αριθμός εκπαιδευτικών:

Στο εργαστήριο θα παρουσιαστούν

  1. a) 3d modeling & design μεχρήσητου 3d web εργαλείου
  2. b) Δημιουργία ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων με το tinkercad (αδειοδότηση Creative Commons)
  3. c) Μεταφορά του μοντέλου στο πρόγραμμα εκτύπωσης cura
  4. d) Βασικές παράμετροι προγράμματος εκτύπωσης cura
  5. e) Μεταφορά αντικειμένου στον εκτυπωτή, βασικές λειτουργίες εκτυπωτή

 

Α14 - Εργαστήριο: Η πλατφόρμα eTwinning ως υποστηρικτής των έργων Erasmus+ KA1 & KA2

Σύβακα Τριανταφυλλιά

Αριθμός εκπαιδευτικών: 30

Το εργαστήριο αυτό απευθύνεται σε αρχάριους eTwinners, που δεν συμμετείχαν μέχρι τώρα σε έργα eTwinning ή έχουν μικρή εμπειρία σε αυτά. Διάρκεια: 75΄

Παρουσίαση του eTwinning Live, εστιάζοντας στην αναζήτηση συνεργατών, επεξεργασία προφίλ και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης.

Παρουσίαση της δομής του twinspace, εστιάζοντας στη δημιουργία σελίδων, δημιουργία άλμπουμ φωτογραφιών και βίντεο και την ενσωμάτωση δύο εργαλείων  στο twinspace.

Οι συμμετέχοντες θα εξασκηθούν στη δημιουργία σελίδων, ενσωμάτωση εργαλείων, καθοδηγούμενοι από φύλλο εργασίας και τους εισηγητές.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν laptop μαζί τους.

Pin It

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.