Εργαστήρια (workshops)

Η φόρμα εγγραφής για δήλωση συμμετοχής στα workshops του Συνεδρίου έχει κλείσει. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.

Τα εργαστήρια δεν θα μεταδίδονται ζωντανά. 

Περιγραφή εργαστηρίων

Α1 - Οι Βασικές Λειτουργίες-Τεχνικές του Διαδικτυακού Εργαλείου, Τρισδιάστατης Σχεδίασης, Tinkercad.com

Στον σύγχρονο κόσμο, το σχολείο κινείται προς μία αλλαγή, η οποία αποσκοπεί στο να μαθαίνει ο μαθητής καλύτερα. Η STEM προσέγγιση της γνώσης, με τις διάφορες πτυχές της, όπως είναι και η τρισδιάστατη τεχνολογία, σχεδίαση και εκτύπωση, προωθεί τον συσχετισμό των γνωστικών αντικειμένων καθώς τα σύγχρονα προβλήματα είναι πολυδιάστατα. Σε ένα πλουραλιστικό πλαίσιο, αυθεντικής μάθησης, οι μαθητές μπορούν να μάθουν βιωματικά, από πρώτο χέρι. Η τεχνολογία λοιπόν, στηρίζει τη μάθηση και μέσα από διαδικτυακά εργαλεία, όπως το tinkercad.com, μπορούν ακόμη και αρχάριοι χρήστες, να δημιουργήσουν τα τρισδιάστατα σχέδια τους, συνδυάζοντας γνώσεις και από άλλα γνωστικά αντικείμενα όπως μαθηματικά, φυσική κ.α. Με δεδομένο ότι οι μαθητές ενεργούν βιωματικά, με σκοπό την επίλυση προβλήματος, η τρισδιάστατη σχεδίαση μπορεί να στηρίξει την εποικοδομιστική αντίληψη της διδασκαλίας και της μάθησης. Φαίνεται δε, ότι  οι μαθητές μπορούν να σχεδιάσουν εύκολα, μέσα από την συγκεκριμένη διαδικτυακή εφαρμογή, εξοπλίζονται δε καταλλήλως, για τον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο.

-Γούτας Γεώργιος

Α2 - Το eTwinning μέσα από τις ερωτήσεις των εκπαιδευτικών

Περιγραφή: Σκοπός του εργαστηρίου είναι να διαμοιραστούμε απαντήσεις σε ερωτήματα που κατά καιρούς έχουν υποβληθεί στον Εθνικό Οργανισμό Υποστήριξης σχετικά με τη δράση. Είτε μέσω email είτε μέσω των καρτών των έργων οι εκπαιδευτικοί θέτουν ερωτήματα ζητώντας υποστήριξη σχετικά με τα έργα που υλοποιούν. Η κοινοποίηση των απαντήσεων στην ευρεία κοινότητα του eTwinning στη χώρα μας έχει ως στόχο την ενημέρωση και την υποστήριξη όλων των εκπαιδευτικών. Στην ακόλουθη φόρμα  https://forms.gle/4j3yp7jbCVZ5uGyt6 μπορείτε να υποβάλετε ερωτήματα – απορίες σχετικά με τα έργα σας και τη δράση τα οποία θα απαντήσουμε  μετά την ολοκλήρωση  του εργαστηρίου.

- Εύη  Μπελόγια, Μαρία Βασιλοπούλου

Α3 - Ανάπτυξη δεξιοτήτων εγγραμματισμού στα μέσα (media literacy) με τη χρήση ψηφιακών πόρων της Ευρωπαϊκής πύλης πολιτισμού Europeana

Η ψηφιακή βιβλιοθήκη για τον πολιτισμό, Europeana, παρέχει στους πολίτες ελεύθερη πρόσβαση σε μια πλούσια συλλογή ψηφιακών τεκμηρίων, τα οποία προέρχονται από εκατοντάδες πολιτιστικά ιδρύματα ανά την Ευρώπη. Οι εικονικές συλλογές, οι εκθέσεις, οι θεματικές και χρονολογικές περιηγήσεις έχουν ως στόχο να καταστήσουν τον θησαυρό της κοινής ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς ελκυστικό και προσβάσιμο στο ευρύ κοινό.

Αντικείμενο του συγκεκριμένου εργαστηρίου είναι να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες για την εκπαιδευτική πρωτοβουλία Europeana Education και να εξοικειωθούν με τους διαθέσιμους ψηφιακούς πόρους, με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων εγγραμματισμού στα μέσα (media literacy), την ενίσχυση της ικανότητας κριτικής σκέψης και δημιουργικής έκφρασης.

Στην πρόταση περιλαμβάνεται η παρουσίαση αυθεντικού και πρωτότυπου υλικού όσον αφορά διαθέσιμα τεκμήρια και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο πρώτο μέρος, ενώ θα ακολουθήσει η πρακτική εξάσκηση των εκπαιδευτικών σε σχεδιασμό αντίστοιχων δραστηριοτήτων στο δεύτερο μέρος του εργαστηρίου.

-Γκένιου Θεοδώρα, Γαλανός Ανδρέας

Α4 - eTwinning και Εργαστήρια Δεξιοτήτων: Συνεργατικές δράσεις για την καλλιέργεια γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων

Στόχος του εργαστηρίου είναι να αναδειχθούν εναλλακτικοί τρόποι αξιοποίησης των δικτύων, των δράσεων και του εκπαιδευτικού υλικού που παρέχει η πλατφόρμα eTwinning κατά την εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων. Ειδικότερα, στο δεύτερο μέρος του εργαστηρίου πρόκειται να παρουσιαστούν τα βήματα που ακολουθούνται από τους εκπαιδευτικούς για τη μετατροπή δραστηριοτήτων που εμπεριέχονται στα Προγράμματα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων της Πλατφόρμας 21+ σε δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν συνεργατικά με τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων ΤΠΕ από ομάδες μαθητών και εκπαιδευτικών δύο ή περισσότερων σχολικών μονάδων στο πλαίσιο υλοποίησης ενός eTwinning έργου.

- Παρασκευή Μπελόγια, Νεκτάριος Φαρασόπουλος,

Α5 - Καλές πρακτικές και εργαλεία σε eTwinning έργα με μικρούς μαθητές

Το συγκεκριμένο εργαστήριο σκοπό έχει να προτείνει καλές πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν σε eTwinning έργα με μικρούς μαθητές προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας προκειμένου τα έργα να βασίζονται στη διαρκή επικοινωνία και την παραγωγική συνεργασία μεταξύ των εταίρων.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες θα εξασκηθούν σε εργαλεία της πλατφόρμας του Twinspace καθώς και σε διαδικτυακά εργαλεία τα οποία μπορούν να ενσωματωθούν στο Twinspace ενός έργου προκειμένου να αυξηθεί η ενεργός συμμετοχή των μικρών μαθητών αλλά και η συνεργασία μεταξύ των εταίρων ώστε να δημιουργηθούν κοινά τελικά προϊόντα. Στόχος είναι να καταρτιστούν οι εκπαιδευτικοί στην καλλιέργεια των ψηφιακών δεξιοτήτων των μικρών μαθητών με απλά εργαλεία που ανταποκρίνονται στη συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία, στις ικανότητες αλλά και στα ενδιαφέροντά τους.

- Αγγελική Κουγιουρούκη, Ράνια Μπεκίρη

Α6 - Υλοποιώντας ένα ποιοτικό eTwinning έργο στο πλαίσιο ενός Erasmus+ έργου

Ξεκινώντας ένα Erasmus+ έργο με συμμετοχή μαθητών, το eTwinning μπορεί να μας προσφέρει την πλατφόρμα Twinspace ώστε οι μαθητές μας να συνεργαστούν και να επικοινωνήσουν με τους εταίρους τους σε όλη τη διάρκεια του έργου. Μέσα σε αυτή την πλατφόρμα, θα υλοποιηθούν οι δράσεις μας, θα ενσωματωθούν τα εργαλεία ώστε να ολοκληρωθούν οι δραστηριότητες, θα σχηματιστούν οι ομάδες, θα γνωριστούν οι μαθητές και θα συζητήσουν, θα αναρτηθεί το υλικό μας αλλά και οι φωτογραφίες από τις δράσεις και τις επισκέψεις στα σχολεία.

Όμως, πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί δεν αξιοποιούν το Twinspace με τρόπο ώστε να έχουν τα παραπάνω οφέλη με αποτέλεσμα να εμφανίζεται ένα Twinspace με απλά μία παρουσίαση του έργου.

Σε αυτό το εργαστήριο, θα δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα το Twinspace και ποια βήματα θα χρειαστεί να κάνουμε ώστε να έχουμε ένα ποιοτικό eTwinning έργο παράλληλα με το Erasmus+ έργο μας.

-Ράνια Μπεκίρη , Αγγελική Κουγιουρούκη

Α7 - Καλές πρακτικές STEAM και συνεργατικές δραστηριότητες σε eTwinning έργα

Το eTwinning αποτελεί μια κοινότητα σχολείων της Ευρώπης προσφέροντας μια ασφαλή πλατφόρμα για το προσωπικό (εκπαιδευτικούς, διευθυντές, και λοιπό εκπαιδευτικό και επιστημονικό προσωπικό κλπ) που εργάζεται σε σχολεία των συμμετεχουσών Ευρωπαϊκών και άλλων χωρών, ώστε να επικοινωνήσουν, να συνεργαστούν, να αναπτύξουν σχέδια, να μοιραστούν ιδέες. Παράλληλα, το Scientix αποτελεί τη  μεγαλύτερη πύλη για τις επιστήμες STEM στην Ευρώπη μέσω του οποίου οι εκπαιδευτικοί έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό, ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης και μία καινοτόμα κοινότητα μάθησης.

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα εξοικειωθούν με καλές πρακτικές συνεργατικών δραστηριοτήτων με θέμα το STREAM και παραδείγματα πόρων του αποθετηρίου Scientix, που μπορούν να αξιοποιηθούν για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ποιοτικών eTwinning έργων. Το εργαστήριο θα ολοκληρωθεί με την πρακτική εξάσκηση των συμμετεχόντων στη δημιουργία συνεργατικών δραστηριοτήτων με θέμα το STREAM που μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο eTwinning έργων.

-Αγγελική Κουγιουρούκη, Θεοδώρα Γκένιου, Νεκτάριος Φαρασόπουλος

Α8 - Γνωρίζω και δημιουργώ μαθήματα με το Nearpod

Σ αυτό το εργαστήριο οι συμμετέχοντες θα έχουν την εμπειρία του Nearpod σαν μαθητές και θα έχουν τη δυνατότητα να εξερευνήσουν τη Βιβλιοθήκη Μαθημάτων του Nearpod. Θα βρουν, επεξεργαστούν και θα ξεκινήσουν μαθήματα "σύγχρονα" και "ασύγχρονα". Θα αρχίσουν να μαθαίνουν πως να δημιουργήσουν μαθήματα.  και δικά τους αποθετήρια. Οι συμμετέχοντες μπορούν να έχουν ήδη δημιουργήσει λογαριασμό στο Nearpod, χωρίς όμως να είναι υποχρεωτικό για να παρακολουθήσουν το εργαστήριο.

-Γεωργία Μανέτα

Α9 - eTwinning to Erasmus+ or the other way round ???

Αντικείμενο του συγκεκριμένου workshop είναι η παρουσίαση των συνεργειών ανάμεσα στο eTwinning και τo Erasmus+. Συγκεκριμένα το εργαστήριο περιλαμβάνει τη συμβολή του eTwinning στην ανεύρεση εταίρων για υλοποίηση συμπράξεων στο πλαίσιο του Erasmus+  και στο σχεδιασμό τέτοιων δράσεων. Αντιστρόφως, θα παρουσιαστεί η αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων της πλατφόρμας  eTwinning στην υλοποίηση  προγραμμάτων και συμπράξεων σχολείων ή εκπαιδευτικών οργανισμών ή την κινητικότητα εκπαιδευτικού προσωπικού , εκπαιδευτικών και μαθητών. Μέρος του workshop θα αφιερωθεί  στην εξάσκηση των εκπαιδευτικών στην χρήση της πλατφόρμας eTwinning καθώς και στις επιλογές που σχετίζονται με τις παραπάνω συνέργειες .

-Βαρβάρα Ζαντραβέλη – Μαρία Σκορδύλη – Σοφία Κουζούλη

Α10 - «Αλήθεια ή ψέματα; Προώθηση της συνεργασίας και του γραμματισμού στα Μέσα Επικοινωνίας»

Το εργαστήριο αυτό αφορά την προώθηση του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και την ανάπτυξη εργαλείων που δίνουν στους χρήστες τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν την παραπληροφόρηση.

Συγκεκριμένα θα επικεντρωθούμε σε μεθόδους και τεχνικές για την ενδυνάμωση των μαθητών ώστε να συνεργαστούν και να αναπτύξουν τον γραμματισμό στα μέσα ενημέρωσης και πληροφορίας.

Οι συμμετέχοντες θα διερευνήσουν τρόπους συνεργασίας (miro, padlet και drawchat web tools), θα κατανοήσουν πως θα βοηθήσουν τους μαθητές να αναπτύξουν κριτική σκέψη και δεξιότητες εντοπισμού και αναγνώρισης λανθασμένων πληροφοριών/παραπληροφόρησης/κακών πληροφοριών καθώς και τρόπους παρουσίασης των πρώτων συνεργατικών τους ειδήσεων (Newspaper Generator, Make my Newspaper, News Generator και Break your own news web tools).

-Μαρία Σκορδύλη- Βαρβάρα Ζαντραβέλη- Σοφία Κουζούλη

Α11 - What do you see! Οι εικόνες ως εργαλεία αντιλήψεων, παρερμηνειών και fake news

To εργαστήριο σχετίζεται με την συμπερίληψη, την ένταξη και τον πολιτισμό, όπως προβάλλονται από τα μέσα ενημέρωσης. Ειδικότερα, υποστηρίζει τη σημασία της κατανόησης των κοινωνικών μέσων και των νέων τεχνολογιών στην κοινωνική και προσωπική ένταξη, αξιοποιώντας χαρακτηριστικές εικόνες

Υπό διερεύνηση ζητήματα

  • Οι αντιλήψεις είναι προκατειλημμένες και εξαρτώνται από την προηγούμενη εμπειρία, τις προσδοκίες, τον πολιτισμό μας κλπ.
  • Οι αποφάσεις λαμβάνονται συχνά βάσει περιορισμένων πληροφοριών
  • Στόχοι και προσδοκώμενα αποτελέσματα
  • Να δείξουμε πώς οι εικόνες άλλων ανθρώπων επηρεάζουν την ερμηνεία της συμπεριφοράς τους.
  • Να γνωρίζουμε πώς αναπληρώνουμε τα κενά στις γνώσεις μας.
  • Να γνωρίζουμε την επιρροή και τη δύναμη που έχουν οι εικόνες μας σε άλλους ανθρώπους.

Ενημέρωση και αξιολόγηση

Θα πραγματοποιηθεί συζήτηση ανατροφοδότησης για τους τρόπους με τους οποίους οργανώνουμε και επανεξετάζουμε τις πληροφορίες και πώς αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί σε ένα πρόγραμμα etwinning

-Χουλιάρα Ξανθή, Κατσαρού Βασιλική, Γελαδάρη Αθηνά

Α12 - Ο μαθητής στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας: σχέδιο δράσης για ένα Σχολείο (eTwinning)

Το εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας, μέλη (ή όχι) Σχολείων eTwinning και εστιάζει στη σημασία της ενεργοποίησης των μαθητών/τριών και της συμμετοχής τους στην δράση eTwinning ως φορείς αλλαγής. Μέσα από καλές πρακτικές και απτά παραδείγματα, το εργαστήριο θα προβάλλει τα συνεργατικά εργαλεία και τις δεξιότητες επικοινωνίας που είναι απαραίτητες ώστε μαθητές/τριες να ενεργοποιηθούν, να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες eTwinning,  να επιλέξουν ρόλους, να εκφράσουν ιδέες, να πάρουν αποφάσεις και να αναλάβουν την υλοποίηση τους. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να εργαστούν σε ομάδες, να συζητήσουν -χρησιμοποιώντας το εργαλείο SWOT- τις προκλήσεις, τις αδυναμίες αλλά και τα δυνατά σημεία μιας ενδεχόμενης ενεργοποίησης των μαθητών/τριών τους, να συνεργαστούν, να συζητήσουν λύσεις και να σχεδιάσουν δράσεις που θα μπορούσαν να εφαρμόσουν ώστε οι μαθητές/τριες τους να βρεθούν στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

-Ναταλία Τζίτζη

Α13 - Αναπτύσσοντας Δεξιότητες Εγγραμματισμού στα Μέσα για παιδιά 4 έως 7

Το εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας.

Το εργαστήριο “Αναπτύσσοντας Δεξιότητες Εγγραμματισμού στα Μέσα για παιδιά 4 έως 7” σκοπό έχει να προβάλει τις δεξιότητες Εγγραμματισμού στα Μέσα, τις βασικές αλλά και ειδικότερα εκείνες τις δεξιότητες που μπορούν να αναπτυχθούν στο Νηπιαγωγείο και στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού σχολείου. Παράλληλα με τις δεξιότητες Εγγραμματισμού στα Μέσα θα παρουσιαστούν εφαρμοσμένες και αποτελεσματικές τεχνικές και στρατηγικές που ο εκπαιδευτικός έχει στη διάθεσή του τόσο στην φυσική όσο και στην διαδικτυακή τάξη. Τέλος, θα αναλυθούν σύντομα ποικίλοι τρόποι αξιολόγησης της μάθησης ώστε οι συμμετέχοντες, περνώντας από την θεωρία στην πράξη, να έχουν την ευκαιρία στο πρακτικό μέρος του εργαστηρίου να συνεργαστούν και να συνδυάσουν τις δεξιότητες, τεχνικές και στρατηγικές της επιλογής τους σε μία δραστηριότητα άμεσα εφαρμόσιμη στην τάξη τους.

-Αγγελική Κουγιουρούκη, Ναταλία Τζίτζη

Α14 - Educandy: Η γλυκιά εκδοχή της εμπέδωσης λεξιλογίου και όχι μόνο!

Το συγκεκριμένο εργαστήριο έχει στόχο να παρουσιάσει την εύχρηστη διαδικτυακή εφαρμογή educandy.com για τη δημιουργία παιχνιδιών που σχετίζονται με τη διδασκαλία και την εμπέδωση του λεξιλογίου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εκπαιδευτικούς για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών αλλά και στο πλαίσιο της διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας. Οι διάφοροι τύποι παιχνιδιών μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο στο πλαίσιο της δια ζώσης, όσο και κατά την σύγχρονη ή την ασύγχρονη διδασκαλία. Κύριος σκοπός της εφαρμογής είναι να βοηθηθούν οι μαθητές/τριες στην εμπέδωση του λεξιλογίου που έχουν διδαχθεί μέσα από γνωστά τους, ευχάριστα παιχνίδια, τα οποία όμως παρουσιάζονται με έναν πιο «γλυκό» τρόπο. Το εργαστήριο θα έχει διάρκεια μιας περίπου ώρας και οι συμμετέχοντες αφού παρακολουθήσουν μια γενική εισαγωγή. πραγματοποιήσουν της εγγραφή τους για την εγγραφή τους και μάθουν για τη χρήση της εφαρμογής, θα φτιάξουν οι ίδιοι/ες τα δικά τους παιχνίδια και θα παίξουν παιχνίδια των υπόλοιπων συμμετεχόντων, βλέποντας στην πράξη πώς μπορεί αυτή να αξιοποιηθεί.

-Μαρία Τσιαμτσιούρη

Α16 - ETwinning Seminars: από τη Θεωρία στην πράξη

Πέντε (5) ετήσια σεμινάρια, τα eTwinning seminars, είναι ανοιχτά κάθε χρόνο προς όλες και όλους τους Έλληνες εκπαιδευτικούς. Δημιουργοί  μια ομάδα έμπειρων εθελοντών εκπαιδευτικών που σχεδιάζουν το περιεχόμενο, θεωρία και πρακτικές ασκήσεις για πλήθος ψηφιακών εργαλείων και εφαρμογών που διευκολύνουν το εκπαιδευτικό έργο και εμπλουτίζουν τη διδακτική πράξη.

Θέλετε να  γνωρίσετε τον κόσμο των eTwinning seminars; Τα γνωρίζετε και θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Τα σεμινάρια θα παρουσιαστούν στο εργαστήριο "ETwinning Seminars: από τη Θεωρία στην πράξη ” την Κυριακή 21/11/21 στις 09:30.

Έμφαση θα δοθεί στην πρακτική εφαρμογή και την προστιθέμενη αξία στην εκπαιδευτική πράξη.

-Ρώσσιου Ελένη, Εξαφτόπουλος Ανέστης, Κατσιμεντέ Γαρυφαλλιά, Κασσωτάκη Πόπη, Κρανιά Βάια, Κωστούδης Κωνσταντίνος, Μανάρας Νικόλαος, Μαυρίδου Αλεξάνδρα, Πολυζώη Γεωργία, Σκορδύλη Μαρία, Τσίγκα Γεωργία, Χατζηγεωργιάδου Σοφία

 Α17 - Συνεργατικές δραστηριότητες καλλιέργειας υπολογιστικής σκέψης σε eTwinning έργα και ο τρόπος διάχυσή τους στην Ευρωπαϊκή εβδομάδα κώδικα (ΕU Code Week)

Το εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων που δραστηριοποιούνται στο eTwinning και προτείνει τρόπους αξιοποίησης υπολογιστικών εργαλείων και ιστοθέσεων για την ανάπτυξη συνεργατικών δραστηριοτήτων των σχολείων-εταίρων σε ένα eTwinning  έργο. Συγκεκριμένα α) Θα υπάρχει παρουσίαση ενδεικτικών συνεργατικών δραστηριοτήτων καλλιέργειας της υπολογιστικής σκέψης σε eTwinning έργα β) Θα παρουσιαστεί η πλατφόρμα https://codeweek.eu/  c) θα παρουσιαστεί η πλατφόρμα https://makecode.microbit.org/ ως ενδεικτική για ανάπτυξη απλών δραστηριοτήτων καλλιέργειας υπολογιστικής σκέψης συνεργατικά και με δημιουργία τάξεων (https://classroom.microbit.org/) και δ) το εργαστήριο θα ολοκληρωθεί με την εγγραφή των δραστηριοτήτων που θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκειά του εργαστηρίου, στην πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κώδικα ως ένας ενδεικνυόμενος τρόπος διάχυσης αντίστοιχων που θα δημιουργήσουν οι εκπαιδευτικοί στα έργα τους αλλά και πρόσκλησης σε ευρύτερες συνεργασίες.

-Αθανασία Ζαφειροπούλου

Α18 - Όλα όσα θα θέλατε να μάθετε για τα Σχέδια Δράσης με στόχο τις ψηφιακές δεξιότητες του 21ου αιώνα στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων – Ομάδα ΙΕΠ

-Ντορέττα Αστέρη,  Ευθύμιος Σταμούλης, Μάνθος Πατρινόπουλος, Παρασκευή Φώτη

 

 

 

Pin It

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.