Τηλεκπαιδεύσεις eTwinning

Δηλώστε συμμετοχή στις τηλεκπαιδεύσεις που πλησιάζουν!!!

1. Ημερίδα για Προχωρημένους 2: Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου: 27-05-2024, ώρα: 18:30, διάρκεια (λεπτά): 120
Περιοχές που αφορά: ΠΕΙΡΑΙΑ και Δ ΑΘΗΝΑΣ
Πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής
2. Ημερίδα για Προχωρημένους 2: Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου: 29-05-2024, ώρα: 17:00, διάρκεια (λεπτά): 120
Περιοχές που αφορά: Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Καρδίτσας
Πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής
3. Ψηφιακά εργαλεία και eTwinning: 03-06-2024, ώρα: 17:00, διάρκεια (λεπτά): 120
Περιοχές που αφορά: Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Καρδίτσας
Πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής
4. Ημερίδα για Προχωρημένους 3: eTwinning Schools: 14-06-2024, ώρα: 18:00, διάρκεια (λεπτά): 90
Περιοχές που αφορά: ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής
5. eTwinning και Εργαστήρια Δεξιοτήτων - Συνεργατικές δράσεις για την Καλλιέργεια Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων: 18-06-2024, ώρα: 18:00, διάρκεια (λεπτά): 90
Περιοχές που αφορά: ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Πληροφορίες και δήλωση συμμετοχήςΠαλαιότερες τηλεκπαιδεύσεις eTwinning