Παλιότερες Τηλεκπαιδεύσεις eTwinning1.26-05-2023 στις 18:00 Ψηφιακά εργαλεία και eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 90

2.19-05-2023 στις 18:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 3: eTwinning Schools, διάρκεια (λεπτά): 90

3.18-05-2023 στις 19:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 2: Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

4.18-05-2023 στις 18:30 eTwinning και Εργαστήρια Δεξιοτήτων - Συνεργατικές δράσεις για την Καλλιέργεια Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων, διάρκεια (λεπτά): 90

5.12-05-2023 στις 18:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 2: Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

6.05-05-2023 στις 18:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 1: Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

7.03-05-2023 στις 21:00 Ημερίδα για Αρχάριους 1: Για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

8.27-04-2023 στις 19:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 1: Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

9.27-04-2023 στις 19:00 Ημερίδα για Αρχάριους 2: Δικτύωση, Εύρεση Συνεργατών - Εγγραφή έργου στην πλατφόρμα ESEP, διάρκεια (λεπτά): 60

10.27-04-2023 στις 18:30 Ημερίδα για Προχωρημένους 3: eTwinning Schools, διάρκεια (λεπτά): 90

11.27-04-2023 στις 18:00 Ημερίδα για Αρχάριους 1: Για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

12.26-04-2023 στις 17:00 Ψηφιακά εργαλεία και eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 90

13.06-04-2023 στις 18:30 Ημερίδα για Προχωρημένους 2: Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

14.06-04-2023 στις 17:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 2: Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

15.06-04-2023 στις 17:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 1: Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

16.05-04-2023 στις 20:00 Ψηφιακά εργαλεία και eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 60

17.05-04-2023 στις 18:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 1: Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

18.05-04-2023 στις 17:30 Ημερίδα για Προχωρημένους 2: Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

19.04-04-2023 στις 18:00 Ψηφιακά εργαλεία και eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 90

20.31-03-2023 στις 20:00 Ημερίδα για Αρχάριους 1: Για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

21.31-03-2023 στις 17:00 Ψηφιακά εργαλεία και eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 120

22.30-03-2023 στις 19:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 2: Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60 λεπτά

23.30-03-2023 στις 16:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 1: Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

24.29-03-2023 στις 17:00 Ψηφιακά εργαλεία και eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 60

25.28-03-2023 στις 18:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 2: Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

26.28-03-2023 στις 17:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 2: Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 120

27.27-03-2023 στις 19:00 Ημερίδα για Αρχάριους 2: Δικτύωση, Εύρεση Συνεργατών - Εγγραφή έργου στην πλατφόρμα ESEP, διάρκεια (λεπτά): 90

28.27-03-2023 στις 18:00 eTwinning και Εργαστήρια Δεξιοτήτων - Συνεργατικές δράσεις για την Καλλιέργεια Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων, διάρκεια (λεπτά): 120

29.24-03-2023 στις 18:00 Ημερίδα για Αρχάριους 2: Δικτύωση, Εύρεση Συνεργατών - Εγγραφή έργου στην πλατφόρμα ESEP, διάρκεια (λεπτά): 90

30.23-03-2023 στις 18:30 Ημερίδα για Προχωρημένους 1: Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

31.23-03-2023 στις 16:00 Ημερίδα για Αρχάριους 1: Για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

32.22-03-2023 στις 18:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 1: Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 120

33.22-03-2023 στις 18:00 Ημερίδα για Αρχάριους 2: Δικτύωση, Εύρεση Συνεργατών - Εγγραφή έργου στην πλατφόρμα ESEP, διάρκεια (λεπτά): 90

34.21-03-2023 στις 17:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 1: Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

35.17-03-2023 στις 18:00 Ψηφιακά εργαλεία και eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 90

36.17-03-2023 στις 18:00 Ημερίδα για Αρχάριους 1: Για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

37.17-03-2023 στις 18:00 Ημερίδα για Αρχάριους 1: Για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

38.15-03-2023 στις 18:00 Ψηφιακά εργαλεία και eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 120

39.15-03-2023 στις 18:00 Ημερίδα για Αρχάριους 2: Δικτύωση, Εύρεση Συνεργατών - Εγγραφή έργου στην πλατφόρμα ESEP, διάρκεια (λεπτά): 90

40.13-03-2023 στις 20:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 2: Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

41.13-03-2023 στις 19:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 2: Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

42.13-03-2023 στις 18:00 Ψηφιακά εργαλεία και eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 120

43.13-03-2023 στις 17:30 Ημερίδα για Προχωρημένους 1: Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

44.13-03-2023 στις 17:00 Ψηφιακά εργαλεία και eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 60

45.10-03-2023 στις 18:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 1: Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 120

46.10-03-2023 στις 17:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 1: Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 120

47.09-03-2023 στις 19:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 1: Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 70

48.09-03-2023 στις 19:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 1: Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 120

49.09-03-2023 στις 18:30 Ημερίδα για Αρχάριους 2: Δικτύωση, Εύρεση Συνεργατών - Εγγραφή έργου στην πλατφόρμα ESEP, διάρκεια (λεπτά): 90

50.09-03-2023 στις 18:30 Ημερίδα για Προχωρημένους 1: Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

51.09-03-2023 στις 18:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 1: Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 120

52.08-03-2023 στις 18:00 Ημερίδα για Αρχάριους 1: Για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

53.08-03-2023 στις 18:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 1: Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

54.08-03-2023 στις 17:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 2: Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

55.07-03-2023 στις 18:00 Ημερίδα για Αρχάριους 2: Δικτύωση, Εύρεση Συνεργατών - Εγγραφή έργου στην πλατφόρμα ESEP, διάρκεια (λεπτά): 120

56.06-03-2023 στις 19:00 Ημερίδα για Αρχάριους 2: Δικτύωση, Εύρεση Συνεργατών - Εγγραφή έργου στην πλατφόρμα ESEP, διάρκεια (λεπτά): 90

57.06-03-2023 στις 17:30 Ημερίδα για Αρχάριους 1: Για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

58.03-03-2023 στις 18:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 1: Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 120

59.03-03-2023 στις 18:00 Ημερίδα για Αρχάριους 2: Δικτύωση, Εύρεση Συνεργατών - Εγγραφή έργου στην πλατφόρμα ESEP, διάρκεια (λεπτά): 90

60.02-03-2023 στις 20:00 Ημερίδα για Αρχάριους 2: Δικτύωση, Εύρεση Συνεργατών - Εγγραφή έργου στην πλατφόρμα ESEP, διάρκεια (λεπτά): 60

61.02-03-2023 στις 19:30 Ημερίδα για Αρχάριους 2: Δικτύωση, Εύρεση Συνεργατών - Εγγραφή έργου στην πλατφόρμα ESEP, διάρκεια (λεπτά): 60

62.02-03-2023 στις 18:00 Ημερίδα για Αρχάριους 1: Για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

63.02-03-2023 στις 17:00 Ημερίδα για Αρχάριους 2: Δικτύωση, Εύρεση Συνεργατών - Εγγραφή έργου στην πλατφόρμα ESEP, διάρκεια (λεπτά): 90

64.01-03-2023 στις 18:00 Ημερίδα για Αρχάριους 2: Δικτύωση, Εύρεση Συνεργατών - Εγγραφή έργου στην πλατφόρμα ESEP, διάρκεια (λεπτά): 60

65.01-03-2023 στις 17:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 1: Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

66.28-02-2023 στις 20:00 Ημερίδα για Αρχάριους 1: Για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

67.28-02-2023 στις 17:00 Ημερίδα για Αρχάριους 2: Δικτύωση, Εύρεση Συνεργατών - Εγγραφή έργου στην πλατφόρμα ESEP, διάρκεια (λεπτά): 120

68.24-02-2023 στις 18:00 Ημερίδα για Αρχάριους 1: Για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

69.24-02-2023 στις 17:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 1: Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

70.23-02-2023 στις 18:30 Ημερίδα για Αρχάριους 1: Για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

71.23-02-2023 στις 18:00 Ημερίδα για Αρχάριους 1: Για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

72.22-02-2023 στις 20:00 Ημερίδα για Αρχάριους 2: Δικτύωση, Εύρεση Συνεργατών - Εγγραφή έργου στην πλατφόρμα ESEP, διάρκεια (λεπτά): 60

73.22-02-2023 στις 18:00 Ημερίδα για Αρχάριους 1: Για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

74.22-02-2023 στις 18:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 1: Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 120

75.22-02-2023 στις 18:00 Ημερίδα για Αρχάριους 1: Για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

76.22-02-2023 στις 17:30 Ημερίδα για Αρχάριους 2: Δικτύωση, Εύρεση Συνεργατών - Εγγραφή έργου στην πλατφόρμα ESEP, διάρκεια (λεπτά): 90

77.22-02-2023 στις 17:00 Ημερίδα για Αρχάριους 1: Για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 120

78.21-02-2023 στις 18:00 Ψηφιακά εργαλεία και eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 90

79.21-02-2023 στις 18:00 Ημερίδα για Αρχάριους 1: Για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 120

80.21-02-2023 στις 17:00 Ημερίδα για Αρχάριους 1: Για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

81.21-02-2023 στις 14:46 Ημερίδα για Αρχάριους 1: Για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 10

82.20-02-2023 στις 19:00 Ημερίδα για Αρχάριους 2: Δικτύωση, Εύρεση Συνεργατών - Εγγραφή έργου στην πλατφόρμα ESEP, διάρκεια (λεπτά): 60

83.20-02-2023 στις 17:30 Ημερίδα για Αρχάριους 1: Για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

84.20-02-2023 στις 17:00 Ημερίδα για Αρχάριους 1: Για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 120

85.13-02-2023 στις 19:00 Ημερίδα για Αρχάριους 2: Δικτύωση, Εύρεση Συνεργατών - Εγγραφή έργου στην πλατφόρμα ESEP, διάρκεια (λεπτά): 60

86.13-02-2023 στις 18:00 Ημερίδα για Αρχάριους 1: Για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

87.09-02-2023 στις 18:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 3: eTwinning Schools, διάρκεια (λεπτά): 120

88.18-01-2023 στις 18:56 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

89.26-05-2022 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 3 - Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 120

90.25-05-2022 στις 18:00 eTwinning και Eργαστήρια Δεξιοτήτων: Συνεργατικές Δράσεις για την Καλλιέργεια Γνώσεων Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων, διάρκεια (λεπτά): 120

91.25-05-2022 στις 12:00 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 120

92.17-05-2022 στις 18:00 eTwinning Schools, διάρκεια (λεπτά): 60

93.13-05-2022 στις 19:00 Ψηφιακά εργαλεία και eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 90

94.13-05-2022 στις 18:00 eTwinning και Eργαστήρια Δεξιοτήτων: Συνεργατικές Δράσεις για την Καλλιέργεια Γνώσεων Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων, διάρκεια (λεπτά): 120

95.13-05-2022 στις 17:30 eTwinning Schools, διάρκεια (λεπτά): 90

96.12-05-2022 στις 14:00 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

97.11-05-2022 στις 20:00 Ημερίδα για προχωρημένους 3 - Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

98.11-05-2022 στις 18:30 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

99.09-05-2022 στις 17:30 Ημερίδα για προχωρημένους 3 - Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 120

100.13-04-2022 στις 19:30 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

101.08-04-2022 στις 17:30 Ψηφιακά εργαλεία και eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 120

102.07-04-2022 στις 17:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 120

103.06-04-2022 στις 18:00 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

104.30-03-2022 στις 19:00 eTwinning Schools, διάρκεια (λεπτά): 60

105.30-03-2022 στις 18:30 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

106.30-03-2022 στις 18:00 Ψηφιακά εργαλεία και eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 60

107.30-03-2022 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 3 - Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

108.30-03-2022 στις 17:11 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

109.29-03-2022 στις 17:30 Ημερίδα για προχωρημένους 3 - Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

110.28-03-2022 στις 19:30 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 120

111.23-03-2022 στις 19:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

112.23-03-2022 στις 17:13 Ψηφιακά εργαλεία και eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 90

113.22-03-2022 στις 17:00 Ψηφιακά εργαλεία και eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 60

114.18-03-2022 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 120

115.17-03-2022 στις 19:00 Ψηφιακά εργαλεία και eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 90

116.17-03-2022 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

117.16-03-2022 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 90

118.16-03-2022 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

119.11-03-2022 στις 17:37 Ψηφιακά εργαλεία και eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 90

120.10-03-2022 στις 20:00 Ημερίδα για προχωρημένους 3 - Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

121.10-03-2022 στις 19:00 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

122.10-03-2022 στις 19:00 Ημερίδα για προχωρημένους 3 - Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

123.10-03-2022 στις 18:00 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

124.10-03-2022 στις 18:00 Ψηφιακά εργαλεία και eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 90

125.10-03-2022 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 120

126.04-03-2022 στις 19:30 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

127.04-03-2022 στις 18:30 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

128.03-03-2022 στις 18:00 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

129.03-03-2022 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

130.02-03-2022 στις 17:00 Ημερίδα για προχωρημένους 3 - Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

131.01-03-2022 στις 18:00 Ψηφιακά εργαλεία και eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 120

132.28-02-2022 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 3 - Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 120

133.25-02-2022 στις 18:30 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

134.23-02-2022 στις 17:00 Ψηφιακά εργαλεία και eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 60

135.22-02-2022 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 3 - Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 120

136.22-02-2022 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 3 - Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 120

137.21-02-2022 στις 18:00 Ψηφιακά εργαλεία και eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 120

138.21-02-2022 στις 17:00 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

139.17-02-2022 στις 18:30 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

140.10-02-2022 στις 18:00 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

141.10-02-2022 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 120

142.08-02-2022 στις 17:52 Ημερίδα για προχωρημένους 3 - Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 120

143.01-02-2022 στις 18:00 Ψηφιακά εργαλεία και eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 120

144.27-01-2022 στις 18:00 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 120

145.25-01-2022 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 3 - Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 120

146.25-01-2022 στις 17:50 Ψηφιακά εργαλεία και eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 120

147.19-01-2022 στις 17:39 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

148.18-01-2022 στις 18:10 Ημερίδα για προχωρημένους 3 - Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 120

149.18-01-2022 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 120

150.12-01-2022 στις 17:30 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 90

151.11-01-2022 στις 18:00 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 120

152.22-12-2021 στις 19:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

153.22-12-2021 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

154.17-12-2021 στις 19:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

155.17-12-2021 στις 19:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

156.16-12-2021 στις 19:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

157.16-12-2021 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

158.15-12-2021 στις 17:00 Ψηφιακά εργαλεία και eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 60

159.14-12-2021 στις 18:00 eTwinning Schools, διάρκεια (λεπτά): 120

160.13-12-2021 στις 19:00 Ημερίδα για προχωρημένους 3 - Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

161.13-12-2021 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

162.10-12-2021 στις 17:00 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 120

163.08-12-2021 στις 17:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

164.07-12-2021 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 120

165.07-12-2021 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 3 - Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

166.07-12-2021 στις 17:30 Ημερίδα για προχωρημένους 3 - Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60 λεπτά

167.04-12-2021 στις 17:00 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 90

168.03-12-2021 στις 19:00 Ψηφιακά εργαλεία και eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 60

169.03-12-2021 στις 19:00 Ημερίδα για προχωρημένους 3 - Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

170.03-12-2021 στις 17:30 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

171.02-12-2021 στις 19:20 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

172.01-12-2021 στις 17:30 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60 λεπτά

173.01-12-2021 στις 17:00 Ψηφιακά εργαλεία και eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 60

174.30-11-2021 στις 19:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 120

175.30-11-2021 στις 18:30 Ημερίδα για προχωρημένους 3 - Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

176.30-11-2021 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

177.30-11-2021 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 3 - Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 120

178.29-11-2021 στις 18:00 eTwinning και Εργαστήρια Δεξιοτήτων, διάρκεια (λεπτά): 60

179.29-11-2021 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 120

180.29-11-2021 στις 17:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

181.26-11-2021 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 120

182.25-11-2021 στις 19:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

183.24-11-2021 στις 17:00 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

184.23-11-2021 στις 18:00 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 120

185.22-11-2021 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60
186.22-11-2021 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 120

187.19-11-2021 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

188.18-11-2021 στις 19:00 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

189.18-11-2021 στις 19:00 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

190.18-11-2021 στις 12:00 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

191.16-11-2021 στις 19:00 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 90

192.16-11-2021 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 120

193.16-11-2021 στις 17:30 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

194.15-11-2021 στις 19:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

195.15-11-2021 στις 18:00 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

196.15-11-2021 στις 18:00 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 120

197.15-11-2021 στις 17:00 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

198.13-11-2021 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

199.13-11-2021 στις 17:00 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

200.12-11-2021 στις 19:00 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 90

201.12-11-2021 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 120

202.12-11-2021 στις 18:00 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

203.12-11-2021 στις 17:30 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

204.12-11-2021 στις 17:00 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

205.12-11-2021 στις 17:00 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

206.11-11-2021 στις 19:00 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

207.11-11-2021 στις 19:00 Ημερίδα για προχωρημένους 3 - Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

208.11-11-2021 στις 19:00 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

209.11-11-2021 στις 18:00 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 120

210.11-11-2021 στις 17:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

211.10-11-2021 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

212.10-11-2021 στις 17:30 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90 λεπτά

213.09-11-2021 στις 19:00 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

214.09-11-2021 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 3 - Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 120

215.08-11-2021 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 90

216.08-11-2021 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 120

217.05-11-2021 στις 18:30 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 120

218.05-11-2021 στις 18:00 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

219.05-11-2021 στις 17:00 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

220.04-11-2021 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 3 - Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 120

221.02-11-2021 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 120

222.01-11-2021 στις 18:00 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 120

223.29-10-2021 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

224.29-10-2021 στις 17:00 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

225.25-10-2021 στις 19:00 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

226.25-10-2021 στις 18:00 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

227.07-07-2021 στις 17:30 Ημερίδα για προχωρημένους 3 - Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

228.28-06-2021 στις 19:00 Ημερίδα για προχωρημένους 3 - Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

229.20-06-2021 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 3 - Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

230.06-06-2021 στις 19:00 Κατέκτησε την Επαυξημένη Πραγματικότητα μέσω του ARTutor (ver 3), διάρκεια (λεπτά): 60
231.26-05-2021 στις 19:00 Ημερίδα για προχωρημένους 3 - Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

232.19-05-2021 στις 19:00 Ημερίδα για προχωρημένους 3 - Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

233.19-05-2021 στις 18:00 Ψηφιακά εργαλεία και eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 60

234.18-05-2021 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

235.21-04-2021 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

236.19-04-2021 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

237.16-04-2021 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 90

238.11-02-2021 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

239.27-01-2021 στις 18:30 eTwinning Schools, διάρκεια (λεπτά): 90

240.27-01-2021 στις 17:00 eTwinning Schools, διάρκεια (λεπτά): 90

241.20-01-2021 στις 18:30 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

242.18-12-2020 στις 19:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

243.16-12-2020 στις 19:00 Χρήση του Adobe Connect, διάρκεια (λεπτά): 60

244.16-12-2020 στις 17:00 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

245.11-12-2020 στις 19:00 eTwinning Schools, διάρκεια (λεπτά): 90

246.09-12-2020 στις 18:00 eTwinning Schools, διάρκεια (λεπτά): 60

247.09-12-2020 στις 17:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

248.08-12-2020 στις 19:10 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

249.08-12-2020 στις 18:00 eTwinning school, το σχολείο του μέλλοντος, διάρκεια (λεπτά): 60

250.07-12-2020 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 3 - Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

251.05-12-2020 στις 17:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

252.04-12-2020 στις 19:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

253.04-12-2020 στις 18:30 eTwinning Schools, διάρκεια (λεπτά): 90

254.04-12-2020 στις 17:00 Ημερίδα για προχωρημένους 3 - Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

255.02-12-2020 στις 19:00 Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

256.02-12-2020 στις 17:00 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

257.30-11-2020 στις 18:00 Ψηφιακά εργαλεία και eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 120

258.30-11-2020 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

259.27-11-2020 στις 19:00 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

260.27-11-2020 στις 18:30 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

261.26-11-2020 στις 18:00 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

262.26-11-2020 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 3 - Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

263.25-11-2020 στις 18:00 eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

264.25-11-2020 στις 18:00 Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

265.23-11-2020 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

266.23-11-2020 στις 18:00 eTwinning Schools, διάρκεια (λεπτά): 60

267.20-11-2020 στις 17:00 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

268.19-11-2020 στις 18:00 eTwinning school, το σχολείο του μέλλοντος, διάρκεια (λεπτά): 60

269.19-11-2020 στις 17:00 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

270.18-11-2020 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 3 - Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

271.18-11-2020 στις 18:00 eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

272.18-11-2020 στις 17:00 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

273.16-11-2020 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

274.13-11-2020 στις 18:30 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 90

275.13-11-2020 στις 18:30 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 90

276.12-11-2020 στις 18:00 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

277.11-11-2020 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

278.11-11-2020 στις 17:00 Ημερίδα για προχωρημένους 3 - Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

279.10-11-2020 στις 17:00 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

280.09-11-2020 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

281.09-11-2020 στις 18:00 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

282.09-11-2020 στις 18:00 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

283.09-11-2020 στις 17:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

284.06-11-2020 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

285.06-11-2020 στις 17:37 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

286.05-11-2020 στις 18:00 eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

287.05-11-2020 στις 18:00 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

288.05-11-2020 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

289.05-11-2020 στις 17:00 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

290.04-11-2020 στις 18:00 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

291.04-11-2020 στις 18:00 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

292.04-11-2020 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

293.04-11-2020 στις 18:00 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

294.04-11-2020 στις 17:00 eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

295.02-11-2020 στις 19:00 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

296.02-11-2020 στις 18:00 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

297.02-11-2020 στις 17:00 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

298.31-10-2020 στις 12:00 eTwinning school, το σχολείο του μέλλοντος, διάρκεια (λεπτά): 30

299.31-10-2020 στις 11:00 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

300.30-10-2020 στις 20:00 eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

301.30-10-2020 στις 19:00 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

302.30-10-2020 στις 18:30 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

303.30-10-2020 στις 18:30 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

304.30-10-2020 στις 17:30 eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

305.29-10-2020 στις 18:00 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

306.29-10-2020 στις 18:00 eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 90

307.29-10-2020 στις 18:00 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

308.29-10-2020 στις 17:00 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

309.27-10-2020 στις 19:30 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

310.22-10-2020 στις 18:00 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

311.22-10-2020 στις 17:00 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 120

312.21-10-2020 στις 18:00 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

313.20-10-2020 στις 18:00 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

314.04-11-2019 στις 16:00 Η υγιεινή των συσκευών μας και η προστασία των χρηστών αναδυόμενων τεχνολογιών, διάρκεια (λεπτά): 60

315.10-10-2019 στις 16:00 H ασφάλεια στο διαδίκτυο για παιδιά με διάχυτες αναπτυξιακές διαταρραχές και άλλες ειδικές δυσκολίες, διάρκεια (λεπτά): 60

316.30-09-2019 στις 16:00 Online gaming, διάρκεια (λεπτά): 60

317.15-07-2019 στις 12:00 eTwinning school, το σχολείο του μέλλοντος, διάρκεια (λεπτά): 60

318.27-06-2019 στις 17:00 Κριτήρια αξιολόγησης ενός eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

319.21-06-2019 στις 16:00 10 Βήματα Ανάπτυξης Αποτελεσματικής Επικοινωνίας σε Έργα eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 60

320.20-06-2019 στις 18:30 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

321.19-06-2019 στις 18:00 Η πλατφόρμα eTwinning ως υποστηρικτής των προγραμμάτων Erasmus+, διάρκεια (λεπτά): 60

322.17-06-2019 στις 16:00 10 Βήματα Ανάπτυξης Αποτελεσματικής Επικοινωνίας σε Έργα eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 60

323.13-06-2019 στις 18:30 Κριτήρια αξιολόγησης ενός eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

324.13-06-2019 στις 18:00 Κριτήρια αξιολόγησης ενός eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

325.11-06-2019 στις 17:00 Κριτήρια αξιολόγησης ενός eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

326.09-06-2019 στις 19:00 Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

327.07-06-2019 στις 18:00 Το επιχειρείν στην Εκπαίδευση eTwinning έργα και δράσεις!, διάρκεια (λεπτά): 90

328.03-06-2019 στις 18:00 Κριτήρια αξιολόγησης ενός eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

329.30-05-2019 στις 18:00 2019! eTwinning έτος Δημοκρατικής Συμμετοχής! eTwinning έργα και δράσεις!, διάρκεια (λεπτά): 90

330.28-05-2019 στις 16:00 Πώς οι έφηβοι επηρεάζονται από τα πρότυπα στα social media, διάρκεια (λεπτά): 60

331.20-05-2019 στις 20:00 Κριτήρια αξιολόγησης ενός eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

332.20-05-2019 στις 19:00 Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

333.16-05-2019 στις 16:30 Από το eTwinning στο STEM, διάρκεια (λεπτά): 60

334.10-05-2019 στις 18:00 10 Βήματα Ανάπτυξης Αποτελεσματικής Επικοινωνίας σε Έργα eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 60

335.22-04-2019 στις 18:00 Κριτήρια αξιολόγησης ενός eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

336.17-04-2019 στις 19:00 Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

337.11-04-2019 στις 18:00 Λέμε ΟΧΙ στο Bullying! Λέμε ΟΧΙ στο Cybebullying! Λέμε ΝΑΙ στα έργα eTwinning!, διάρκεια (λεπτά): 90

338.03-04-2019 στις 18:00 Ενσωμάτωση εργαλείων web 2.0 σε eTwinning έργα, διάρκεια (λεπτά): 90

339.21-03-2019 στις 16:00 H σημασία της ψηφιακής παιδείας στην εποχή των Fake news, διάρκεια (λεπτά): 60

340.18-03-2019 στις 20:00 Χρήση του Adobe Connect, διάρκεια (λεπτά): 60

341.07-03-2019 στις 19:30 Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

342.21-02-2019 στις 19:30 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

343.07-02-2019 στις 19:30 eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

344.18-01-2019 στις 16:00 Selfie etwinning, διάρκεια (λεπτά): 60

345.16-01-2019 στις 17:00 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

346.11-01-2019 στις 18:30 Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

347.09-01-2019 στις 18:00 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

348.27-12-2018 στις 17:00 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

349.13-12-2018 στις 19:30 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

350.13-12-2018 στις 18:00 Από το eTwinning στο Scientix: Introduction to Arduino, διάρκεια (λεπτά): 60

351.06-11-2018 στις 16:00 GDPR και προστασία προσωπικών δεδομένων στα σχολεία, διάρκεια (λεπτά): 60

352.04-11-2018 στις 18:00 eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

353.03-11-2018 στις 18:00 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

354.02-11-2018 στις 17:00 Ενσωμάτωση εργαλείων web 2.0 σε eTwinning έργα, διάρκεια (λεπτά): 90

355.02-11-2018 στις 16:00 Κριτήρια αξιολόγησης ενός eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

356.31-10-2018 στις 17:00 Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

357.24-10-2018 στις 18:00 Η Πολιτιστική μας Κληρονομιά. Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

358.21-10-2018 στις 18:00 Η Πολιτιστική μας Κληρονομιά. Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

359.15-10-2018 στις 20:29 Η Πολιτιστική μας Κληρονομιά. Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

360.12-10-2018 στις 18:30 Η Πολιτιστική μας Κληρονομιά. Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

361.05-10-2018 στις 18:00 Η Πολιτιστική μας Κληρονομιά. Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

362.02-10-2018 στις 19:00 eTwinning mobilities - Eπισκέψεις σχολείων, διάρκεια (λεπτά): 60

363.25-09-2018 στις 16:00 Βack to school package!, διάρκεια (λεπτά): 60

364.23-09-2018 στις 11:00 Χρήση του Adobe Connect, διάρκεια (λεπτά): 60

365.13-09-2018 στις 18:30 eTwinning η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης - Εκπαιδευτικές δεξιότητες 21ου αιώνα-συνεργατικά εργαλεία, διάρκεια (λεπτά): 90

366.08-07-2018 στις 20:00 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

367.28-06-2018 στις 19:00 Από το eTwinning στο STEM, διάρκεια (λεπτά): 90

368.26-06-2018 στις 20:00 Κριτήρια αξιολόγησης ενός eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

369.22-06-2018 στις 18:00 Υπερβολική Ενασχόληση με το διαδίκτυο. Πότε η συμπεριφορά είναι προβληματική; Ο ρόλος των εκπαιδευτικών και οι τρόποι ανίχνευσης, πρόληψης και αντιμετώπισης., διάρκεια (λεπτά): 90

370.20-06-2018 στις 18:30 Η Πολιτιστική μας Κληρονομιά. Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

371.20-06-2018 στις 17:30 eTwinning school, το σχολείο του μέλλοντος, διάρκεια (λεπτά): 60

372.18-06-2018 στις 18:00 eTwinning Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης. Τα επαγγελματικά συμφέροντα των Ελλήνων Εκπαιδευτικών, διάρκεια (λεπτά): 90

373.18-06-2018 στις 17:30 Κριτήρια αξιολόγησης ενός eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

374.12-06-2018 στις 18:00 eTwinning Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης. Η Εκπαίδευση των προσφύγων και μεταναστών, διάρκεια (λεπτά): 90

375.11-06-2018 στις 19:30 Από το Etwinning στο Scientix και αντίστροφα!, διάρκεια (λεπτά): 60

376.08-06-2018 στις 18:00 Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

377.04-06-2018 στις 17:00 Κριτήρια αξιολόγησης ενός eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

378.01-06-2018 στις 19:30 Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

379.23-05-2018 στις 16:00 Η Ανοικτή Γραμμή Καταγγελιών για το Παράνομο Περιεχόμενο στο Διαδίκτυο SafeLine και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των παιδιών βάση του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού, διάρκεια (λεπτά): 60

380.17-05-2018 στις 06:00 eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

381.15-05-2018 στις 20:00 Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

382.15-05-2018 στις 19:30 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90 λεπτά

383.10-05-2018 στις 18:00 Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

384.09-05-2018 στις 20:00 Ενσωμάτωση εργαλείων web 2.0 σε eTwinning έργα, διάρκεια (λεπτά): 60

385.08-05-2018 στις 18:30 Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

386.02-05-2018 στις 20:00 Ενσωμάτωση εργαλείων web 2.0 σε eTwinning έργα, διάρκεια (λεπτά): 60

387.23-04-2018 στις 16:00 Υπερβολική Ενασχόληση με το διαδίκτυο. Πότε η συμπεριφορά είναι προβληματική; Ο ρόλος των εκπαιδευτικών και οι τρόποι ανίχνευσης, πρόληψης και αντιμετώπισης., διάρκεια (λεπτά): 60

388.19-04-2018 στις 18:00 Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

389.29-03-2018 στις 18:00 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

390.29-03-2018 στις 17:30 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

391.28-03-2018 στις 18:00 Ενσωμάτωση εργαλείων web 2.0 σε eTwinning έργα, διάρκεια (λεπτά): 60

392.14-03-2018 στις 19:00 Κριτήρια αξιολόγησης ενός eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

393.13-03-2018 στις 19:00 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

394.12-03-2018 στις 19:30 eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

395.05-03-2018 στις 17:00 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

396.01-03-2018 στις 17:30 Κριτήρια αξιολόγησης ενός eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

397.12-02-2018 στις 19:00 Ασφάλεια στο διαδίκτυο, διάρκεια (λεπτά): 60

398.06-02-2018 στις 17:00 Ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2018, διάρκεια (λεπτά): 90

399.01-02-2018 στις 17:00 eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 90

400.25-01-2018 στις 18:30 Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

401.11-01-2018 στις 18:30 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

402.20-12-2017 στις 19:00 Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

403.14-12-2017 στις 18:00 eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 90

404.13-12-2017 στις 19:00 Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60 λεπτά

405.11-12-2017 στις 18:30 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

406.06-12-2017 στις 17:30 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

407.20-11-2017 στις 20:00 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

408.15-11-2017 στις 16:00 Ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2018, διάρκεια (λεπτά): 60

409.11-10-2017 στις 18:30 Νέο ψηφιακό υλικό για όλες τις ηλικίες του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου Δευτεροβάθμια, διάρκεια (λεπτά): 60

410.11-10-2017 στις 17:00 Νέο ψηφιακό υλικό για όλες τις ηλικίες του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου Πρωτοβάθμια, διάρκεια (λεπτά): 60

411.29-06-2017 στις 20:00 Κριτήρια αξιολόγησης ενός eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

412.26-06-2017 στις 19:00 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

413.23-06-2017 στις 21:00 Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

414.21-06-2017 στις 13:00 Η δράση eSafety Label στην Ελλάδα, διάρκεια (λεπτά): 60

415.30-05-2017 στις 17:00 Κριτήρια αξιολόγησης ενός eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

416.15-05-2017 στις 18:30 Παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου Καθημερινές Προκλήσεις Προοπτικές συνεργασίας Γυμνάσιο, διάρκεια (λεπτά): 60

417.15-05-2017 στις 17:00 Παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου Καθημερινές Προκλήσεις Προοπτικές συνεργασίας Δημοτικό, διάρκεια (λεπτά): 60

418.30-04-2017 στις 20:00 Κριτήρια αξιολόγησης ενός eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60
419.26-04-2017 στις 20:00 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

420.26-04-2017 στις 19:00 Κριτήρια αξιολόγησης ενός eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

421.30-03-2017 στις 18:00 Ενσωμάτωση εργαλείων web 2.0 σε eTwinning έργα, διάρκεια (λεπτά): 60

422.29-03-2017 στις 18:00 Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

423.22-03-2017 στις 18:00 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

424.15-03-2017 στις 18:00 Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

425.13-03-2017 στις 18:00 Ενσωμάτωση εργαλείων web 2.0 σε eTwinning έργα, διάρκεια (λεπτά): 90

426.09-03-2017 στις 18:00 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

427.08-03-2017 στις 18:00 Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

428.13-01-2017 στις 19:45 Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 75

429.05-01-2017 στις 19:00 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

430.19-12-2016 στις 15:00 Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2017 και eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 90

431.13-12-2016 στις 18:00 Κριτήρια αξιολόγησης ενός eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

432.16-11-2016 στις 19:00 Ενσωμάτωση εργαλείων web 2.0 σε eTwinning έργα, διάρκεια (λεπτά): 90

433.16-11-2016 στις 17:00 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

434.11-11-2016 στις 15:13 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 56
435.09-11-2016 στις 17:00 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

436.09-11-2016 στις 15:00 Το Διαδίκτυο που θέλουμε WebWeWantEU, διάρκεια (λεπτά): 90

437.24-10-2016 στις 20:00 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

438.24-10-2016 στις 18:00 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

439.08-10-2016 στις 20:00 eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

440.26-07-2016 στις 16:00 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 12

441.24-05-2016 στις 21:00 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

442.31-03-2016 στις 21:30 eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 90

443.30-03-2016 στις 21:30 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

444.29-03-2016 στις 17:30 eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 90

445.28-03-2016 στις 15:00 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

446.23-03-2016 στις 18:00 10 Βήματα Ανάπτυξης Αποτελεσματικής Επικοινωνίας σε Έργα eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 90

447.22-03-2016 στις 19:30 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

448.16-03-2016 στις 18:00 10 Βήματα Ανάπτυξης Αποτελεσματικής Επικοινωνίας σε Έργα eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 90

449.09-03-2016 στις 18:30 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

450.07-03-2016 στις 19:00 eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 90

451.04-03-2016 στις 16:00 Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

452.29-02-2016 στις 18:00 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

453.26-02-2016 στις 19:30 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

454.24-02-2016 στις 18:30 eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 90

455.23-02-2016 στις 18:00 Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

456.17-02-2016 στις 18:30 eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 90

457.12-02-2016 στις 19:00 eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 90

458.12-02-2016 στις 16:00 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 75

459.11-02-2016 στις 16:00 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

460.09-02-2016 στις 12:00 Ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2016, διάρκεια (λεπτά): 120

461.05-02-2016 στις 16:00 eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 90

462.03-02-2016 στις 19:00 eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 90

463.03-02-2016 στις 17:30 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

464.22-01-2016 στις 18:00 eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 90

465.18-12-2015 στις 17:00 eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

466.16-12-2015 στις 19:00 Ενσωμάτωση συνεργατικών δραστηριοτήτων σε eTwinning έργα, διάρκεια (λεπτά): 90

467.15-12-2015 στις 18:00 Ενσωμάτωση συνεργατικών δραστηριοτήτων σε eTwinning έργα, διάρκεια (λεπτά): 90

468.15-12-2015 στις 16:00 Το Διαδίκτυο που θέλουμε WebWeWantEU, διάρκεια (λεπτά): 120

469.14-12-2015 στις 19:00 Ενσωμάτωση συνεργατικών δραστηριοτήτων σε eTwinning έργα, διάρκεια (λεπτά): 90

470.29-06-2015 στις 20:00 Κριτήρια αξιολόγησης ενός eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 75

471.17-06-2015 στις 09:30 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 120

472.02-04-2015 στις 19:00 Ενσωμάτωση συνεργατικών δραστηριοτήτων σε eTwinning έργα, διάρκεια (λεπτά): 120

473.24-03-2015 στις 13:23 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 120

474.21-03-2015 στις 18:48 Ενσωμάτωση συνεργατικών δραστηριοτήτων σε eTwinning έργα, διάρκεια (λεπτά): 90

475.10-02-2015 στις 15:00 Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2015: esafety και eTwinning ενώνουν τις δυνάμεις τους!, διάρκεια (λεπτά): 60 λεπτά

476.12-12-2014 στις 18:00 ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ TWINSPACE, διάρκεια (λεπτά): 90 ΛΕΠΤΑ

477.05-12-2014 στις 18:00 ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ TWINSPACE, διάρκεια (λεπτά): 90 ΛΕΠΤΑ

478.19-11-2014 στις 19:30 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων στην Ευρώπη, διάρκεια (λεπτά): 90 λεπτά

479.03-11-2014 στις 19:30 eTwinning - Η κοινότητα των σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90 λεπτά

480.29-10-2014 στις 19:00 To eTwinning για εκπ/κούς Γαλλικών, διάρκεια (λεπτά): 90 λεπτά

481.27-10-2014 στις 19:00 To etwinning για εκπ/κούς Ειδικής Αγωγής , διάρκεια (λεπτά): 90 λεπτά

482.30-05-2014 στις 17:00 Ολοκληρώνοντας το etwinning έργο μου: χρήσιμες πληροφορίες και εργαλεία, διάρκεια (λεπτά): 75 λεπτά

483.07-04-2014 στις 19:30 Twinspace, Τόπος δημιουργίας και έκφρασης., διάρκεια (λεπτά): 90 λεπτά

484.31-03-2014 στις 19:30 Desktop. Εργαλείο κοινωνικής δικτύωσης, επαγγελματικής ανάπτυξης ή κάτι περισσότερο;, διάρκεια (λεπτά): 90 λεπτά

485.27-03-2014 στις 19:30 Ενσωμάτωση Συνεργατικών Δραστηριοτήτων στα eTwinning έργα, διάρκεια (λεπτά): 1.30

486.26-03-2014 στις 20:00 eTwinning.net, όχι απλά μια πύλη αλλά ένα εργαλείο, διάρκεια (λεπτά): 90 λεπτά

487.21-03-2014 στις 19:30 Γνωριμία με το eTwinning/ Επικοινωνία,Συνεργασία,Εξέλιξη, διάρκεια (λεπτά): 90 λεπτά

488.10-03-2014 στις 19:30 Γνωριμία με το eTwinning/ Επικοινωνία,Συνεργασία,Εξέλιξη, διάρκεια (λεπτά): 90 λεπτά

489.28-02-2014 στις 17:30 Γνωριμία και Εξοικείωση με την πλατφόρμα Twinspace , διάρκεια (λεπτά): 60

490.29-01-2014 στις 18:00 Τwinspace: η λειτουργία του και η αξιοποίησή του στην πραγματοποίηση των έργων eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 1.15

491.18-12-2013 στις 18:00 Τwinspace: η λειτουργία του και η αξιοποίησή του στην πραγματοποίηση των έργων eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 1.15

492.05-12-2013 στις 18:00 Twinspace: η λειτουργία του και η ενσωμάτωση διαδικτυακών εργαλείων σε έργα eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 90 λεπτά

493.28-11-2013 στις 19:30 Εισαγωγή στο eTwinning και παρουσίαση της πλατφόρμας twinspace., διάρκεια (λεπτά): 90 λεπτά

494.20-11-2013 στις 17:00 Εισαγωγή στο eTwinnining, διάρκεια (λεπτά): 1.30

495.13-11-2013 στις 17:00 Εισαγωγή στο etwinning, διάρκεια (λεπτά): 1 ώρα


Επιστροφή