Διευκρινίσεις αναφορικά με την υποβολή αιτήσεων για Εθνική Ετικέτα Ποιότητας eTwinning

Μετά την ολοκλήρωση ενός έργου eTwinning, οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν σε αυτό μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αξιολόγησης του έργου τους για την απονομή της Εθνικής Ετικέτας Ποιότητας, εφόσον θεωρούν πως το έργο τους πληροί τα κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας των eTwinning έργων, όπως αυτά καθορίστηκαν από την ΚΥΥ της δράσης (https://www.etwinning.net/el/pub/benefits/recognition/etwinning-national-quality-lab.htm)

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής σχετικής αίτησης ορίστηκε η 31 Μαίου 2022.

Κατόπιν οδηγιών της Κεντρικής Υπηρεσίας Υποστήριξης της δράσης, από το σχολικό έτος 2021-2022, απαραίτητη προϋπόθεση για την απονομή Ετικέτας Ποιότητας αποτελεί η χρήση του TwinSpace ως βασικής πλατφόρμας (α) για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων ενός eTwinning έργου, (β) την επικοινωνία και τη συνεργασία των εταίρων, (γ) την καταγραφή όλων των βημάτων του έργου (σχεδιασμό–περιγραφή δραστηριοτήτων–αξιολόγηση–αντίκτυπος-ανατροφοδότηση), καθώς και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων/τελικών προϊόντων του έργου.

H απονομή εθνικής ετικέτας ποιότητας δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής στα Εθνικά Βραβεία eTwinning.

Η απονομή Ετικέτας Ποιότητας αποτελεί αναγνώριση του υψηλού επιπέδου των eTwinning δραστηριοτήτων που σχεδίασαν και υλοποίησαν οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές/τριες και τα σχολεία .

Σε ό,τι αφορά την αίτηση για απονομή Εθνικής Ετικέτας Ποιότητας πρέπει να ληφθούν υπόψη τα κάτωθι:

  1. Η ετικέτα ποιότητας απονέμεται ατομικά στον κάθε εκπαιδευτικό και για το λόγο αυτό πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση από κάθε συμμετέχοντα στο έργο.
  2. Ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να υποβάλει προς αξιολόγηση για απονομή Εθνικής Ετικέτας Ποιότητας έως και τέσσερα (4) eTwinning έργα. Σε περίπτωση που ένας/μία εκπαιδευτικός έχει υλοποιήσει περισσότερα των τεσσάρων (4) eTwinning έργα θα πρέπει να επιλέξει ποια από αυτά θα υποβάλει προς αξιολόγηση.
  3. Η αίτηση αξιολόγησης για ετικέτα ποιότητας μπορεί να υποβάλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και έως τις 31 Μαίου 2022, 10 Ιουνίου 2022 για τα έργα των εκπαιδευτικών που επιθυμούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό Εθνικών Βραβείων eTwinning 2022.
  4. Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για απονομή Εθνικής Ετικέτας Ποιότητας, δε λαμβάνεται υπόψη από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης καμία επεξεργασία/αλλαγή/προσθήκη στη σχετική αίτηση.
  5. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής αίτησης για την απονομή Εθνικής Ετικέτας Ποιότητας, η αίτηση θα εξετάζεται κατά την επόμενη περίοδο αξιολόγησης (Ιούνιος-Οκτώβριος 2023).

Τέλος, επισημαίνονται τα εξής:

  1. Προς διευκόλυνση των αξιολογητών προτείνεται οι εκπαιδευτικοί να δημιουργήσουν έναν λογαριασμό μαθητή στο TwinSpace του έργου τους και να συμπεριλάβουν το «όνομα χρήστη» και τον «κωδικό πρόσβασης» στην αίτησή τους. Διαφορετικά, θα πρέπει να ορίσουν τις σελίδες του έργου τους στο TwinSpace ως δημόσιες.
  2. Η απονομή των ετικετών θα ξεκινήσει αφού πρώτα ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης.

Καλή επιτυχία σε όλους και όλες!

 

 

Pin It

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.